Oude kerkvisitatieverslagen online (oude bisdom Roermond (1559-1801)

Oude visitatierapporten zullen op zaterdag 16 november online gezet worden op de website van het bisdom.

Dit kan zeer interessante gegevens opleveren. Vooral omdat de gegevens ook getranscribeerd en uit het Latijn vertaald zullen worden. Menig genealoog is het Latijn natuurlijk niet echt machtig, en op deze manier wordt ook deze bron voor velen toegankelijk.

12.000 bidprentjes Groot Riemst toegevoegd

Vandaag publiceren we op genealogie in Limburg de gegevens van een grote collectie bidprentjes uit het Belgisch Limburgse Riemst. Dit is de collectie van Willy Brone.

Ook indien uw familie geen directe relatie heeft met deze plaats, loont het zich toch om deze prentjes eens te doorzoeken. Mensen oorspronkelijk afkomstig uit omliggende plaatsen in Belgisch en Nederlands Limburg komen er natuurlijk ook in voor.  

Scans van meer dan 1000 bidprentjes online

Sinds ongeveer een jaar kan iedereen die ingelogd is op de website van genealogie in limburg gegevens van zijn eigen bidprentjes invoeren, en ook scans van de betreffende prentjes uploaden naar de website.

Veel mensen blijken daarin geïnteresseerd te zijn. Inmiddels staan al meer dan 1000 scans online.

In totaal zijn de gegevens van ca 44.000 Limburgse bidprentjes ingevoerd.

Oude jaargangen tijdschrift heemkundevereniging Grueles online

De heemkundevereniging van Gronsveld en Rijckholt heeft oude jaargangen (1980 - 2009) van de verenigingsperiodiek online gezet. Hiermee zijn een groot aantal historisch interessante artikelen via internet beschikbaar gekomen. Dit is niet alleen van belang voor Gronsveld en Rijckholt, maar zeker ook voor de omliggende plaatsen. Voor genealogen ook interessant, omdat er een groot aan familienamen in voorkomen.

Jaarboek HISTORIEK 2012 (uitgave vereniging historie Schinnen)

Ook dit jaar hebben we weer verschillende historische wetenswaardigheden en feiten voor u klaar gezet. Met o.a. een beschrijving van de leen- en laathoven rond de kerk in Schinnen. Wie waren de bewoners van Krekelberg, het leen “Achter de Kerck” enz. tot aan de Schatsberg in Oirsbeek toe.