Logo Genealogie in Limburg

Transcriptie Cijnsregister Heel 1701-1712

Bij een bezoek aan het Archief te Luik in 1983 heb ik fotokopieen gemaakt van het daar aanwezige cijnsregister Heel dat de periode 1701-1712 en 1722-1732 beslaat. De tussenliggende periode ontbreekt. Ook Neeritter cijnsregister is daar aanwezig. Jammer geenoeg heb  ik daar geen kopieen van.

In het register veel naamvermeldingen ook uit andere plaatsen. 

Ik heb het cijnsregister Heel 1701-1712 gedigitaliseerd.  Op mijn  website

www.wimdegoede-genealogie.nl/  is de volledige transcriptie te vinden.

Een naamregister en de scans ontbreken nog. Wel kun u een digitale zoek doen op namen in het document. Het register vormt een mooie aanvulling op de overdrachten in de Schepenbank Heel

Het deel 1722-1732 volgt binnenkort.

Aanvullingen, verbeteringen ed graag naar mij zodat ik nog een verbetere versie kan maken.

 Wim de Goede

 

Comments