Logo Genealogie in Limburg

Oude kerkvisitatieverslagen online (oude bisdom Roermond (1559-1801)

Oude visitatierapporten zullen op zaterdag 16 november online gezet worden op de website van het bisdom.

Dit kan zeer interessante gegevens opleveren. Vooral omdat de gegevens ook getranscribeerd en uit het Latijn vertaald zullen worden. Menig genealoog is het Latijn natuurlijk niet echt machtig, en op deze manier wordt ook deze bron voor velen toegankelijk.

 

Comments