Logo Genealogie in Limburg

Door Eugene Dubois, 8 augustus 2022

Curriculum vitae en bibliografie van Funs Patelski, genealoog.

Alfons Stanislaus Maria Patelski (roepnaam: Funs), geboren Valkenburg (Neerhem) gemeente Valkenburg-Houthem 19 september 1947 als zoon van Siegfried Patelski, verwarmingsmonteur, en Johanna Josephina Savelberg, pension- en restauranthoudster.

Volgde enkele jaren MULO (zonder diploma).

Op 1 okt. 1962 (net 15 jaar oud) in dienst getreden als leerling-handzetter bij de Handelsdrukkerij van Het Limburgs Dagblad te Heerlen. Behaalde in 1967 het vakdiploma typografie, handzetten.

1967-1971 onderofficier bij de Koninlijke Nederlandse Luchtmacht, gevechtsleiding.

1971-1977 letterzetter bij verschillende drukkerijen.

1977-1979 boekbinder

1979-1981 boekhandelaar

1982-1986 docent boekbinden aan de Vrije Akademie te Roermond

1971-1981 medewerker van het Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis te Roermond.

1983-2018 zelfstandig genealoog en archiefonderzoeker.

1984-2014 genealogisch correspondent voor het Rijksarchief in Limburg tegenwoordig Regionaal Historisch Centrum Limburg.

1988-2014 freelance docent genealogie en paleografie bij verschillende instellingen, laatstelijk bij het Regionaal Historisch Centrum te Maastricht en het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) bij Hoge School Zuyd.

2013-2018 als zelfstandig genealoog lid van het team van onderzoekers dat wetenschappelijk onderzoek verricht naar de erfelijke factoren bij mensen met hartritmestoornissen en een plotse hartstilstand. Deze studie, genaamd de Wormstudie, is een promotieonderzoek van cardiologe dr. Rachel ter Bekke, onder leiding van cardioloog prof. dr. Paul Volders, hoogleraar cardio-genetica MUMC+.

2018-heden gepensioneerde beroepsgenealoog, genealogisch publicist.

 

Bestuursfuncties en redactionele activiteiten

1977-1981 bestuurslid van de Afdeling Limburg van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

1981-1982 bestuurslid en vice-voorzitter van de Afdeling Midden- en Noord-Limburg van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

1983-heden medestichter en penningmeester van de Stichting Genealogisch Centrum de Leeuw van Valkenburg.

1984-2008 bestuurslid en voorzitter van Schaakvereniging Attaque te Valkenburg aan de Geul.

1985-1990 secretaris van de Stichting In Onsen Lande van Valckenborgh.

1987-1989 bestuurslid van de Stichting Martin Stevensfonds te Valkenburg.

1987-1989 voorzitter van de werkgroep Martin Stevensfonds te Valkenburg.

1988-1994 bestuurslid van de Historische Kring Land van Valkenburg en Heuvelland van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

1983-1989 lid van de redactie van het Kwartaalmagazine Geulrand.

1988-heden lid van de Historische werkgroep van Het Land van Herle.

1991-1997 lid van de redactie en grafisch verzorger van de jaarboeken uitgegeven door de Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal.

1995-heden lid van de werkgroep historie en genealogie van de Heemkunde Vereniging Klimmen.

1997-2009 bestuurslid waarvan in de periode 1997-2007 secretaris van de Stichting Het Land van Herle.

2011-2015 medeoprichter en penningmeester van de Stichting Genetische Genealogie in Nederland.

2011-2012, 2018-2022 lid van de redactie van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie.

2012-2018 hoofd- en eindredacteur van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie.

2012-heden grafisch verzorger van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie.

2013-2018 bestuurslid van de Sectie Genealogie van het Koninklijk LGOG.

2016-heden lid van de adviescommissie van de Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal.

2018-heden lid van de redactie van MijnStreek, Historisch magazine voor Parkstad Limburg

 

Onderscheidingen

Maastricht 12 maart 2016 onderscheiden met de eerste Edmond Delhougne Penning, de Limburgse Genealogische Prijs, voor zijn verdiensten voor de genealogie in Nederlands en Belgisch Limburg, uitgereikt door Ger Koopmans, gedeputeerde van de Provincie Limburg.

Bij Koninklijk Besluit van 21 oktober 2023 nr. 2023002432 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
De oorkonde en de bijbehorende versierselen werden op 7 november 2023 door burgemeester Wil Houben van
Voerendaal uitgereikt.

Publicaties

(in chronologische volgorde)

Edm.M.A.H. Delhougne, Th.M.P.M. Boom en A.S.M. Patelski, Kwartierstaat Schrijen-Lipperts, gevolgd door genealogische aantekeningen over de families Schrijen en Lipperts, Roermond 1979.

A.S.M. Patelski en A.J.M. Sollet, Verwantschappen van Edmond Delhougne met medewerkers aan deze uitgave en enige Limburgse historici, in: Liber Amicorum Edm. M.A.H. Delhougne. Bundel opstellen aangeboden aan de genealoog Drs. Edm. M.A.H. Delhougne, bij gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag op 8 februari 1982, Roermond 1982, 13-50.

Funs Patelski, De familie Reijnaerts te Valkenburg, in: Geulrand nulnummer (okt. 1982), 44-47.

Funs Patelski, Uit het amoureuze leven van Maria van Arensgenhout, in: Geulrand nulnummer (okt. 1982), 56-57.

Funs Patelski, De familie à Campo te Hulsberg, in: Geulrand 1 (jan. 1983), 47-50.

Funs Patelski, De familie Horsmans van de hoeve Cardenbeek bij Klimmen te Klimmen, in: Geulrand 2 (april 1983), 69-71.

Funs Patelski, De kosters van Valkenburg, met enige genealogische aantekeningen over hun familie, in: Geulrand 4 (okt. 1983), 27-33. 
Fragmentgenealogieën: De Beur, Schoett, Van Elderen, Raemaeckers, Smeets, Kengen, Schetters, Van Gehuchten, Prevoo, Franssen, Frederiks en Van Ogtrop.

A.S.M. Patelski, De kwartierstaat van Dr. J.F.R. Philips, in: Rudolf Philips met medewerking van J.H.J. Gulikers, Drie Eeuwen Philips, De geschiedenis van een boerenfamilie uit Beek met zijn vertakkingen gedurende de laatste eeuw, Maastricht 1984, 92-98.

Funs Patelski, Van Saarlander tot Wielrenner. Korte genealogische beschouwing over de familie Harings uit IJzeren en Sibbe, in: Geulrand 6 (april 1984), 60-61.

Funs Patelski, De familie Dortu te Klimmen, in: Geulrand 7 (juli 1984), 72-74.

Funs Patelski, De smidshamer en de familie Caelen, in: Geulrand 8 (okt. 1984), 49-51.

Funs Patelski, Leven en dood in Biebosch en Sibbergroeve, in: Geulrand 8 (okt. 1984), 62-63.

Funs Patelski (verzameld door:) en Jan Notten (tekst:), Hotel-Historiael. De wederwaardigheden van Valkenburgse horecabedrijven en hotelhoudersfamilies, in: Geulrand Extra, 100 jaar VVV (jan. 1985), 4-42.

Funs Patelski, Oude grafsteen gevonden te Hulsberg, in: Geulrand 9 (jan. 1985), 63.

Funs Patelski, Valkenburgse levend verbrand, in: Geulrand 9 (jan. 1985), 81.

Funs Patelski, Valkenburgse hotelhouders een grote familie. Onderlinge verwantschappen tussen enige Valkenburgse hotelhouders en bestuursleden van de VVV "Het Geuldal", in: Geulrand Extra, 100 jaar VVV (jan. 1985), 38-44. 
Verwantschapstabellen families: Dorren, Poell, Roijen, Quaedvlieg, Jennekens, Stevens, Huijnen en Pappers.

Funs Patelski, Enige genealogische aantekeningen over de familie Rouvroye, in: Geulrand 10 (april 1985), 88-90.

Funs Patelski, De familie Odekerken uit het Land van Valkenburg, in: Geulrand 11 (juli 1985), 74-77.

Funs Patelski, De familie Lemmens te Valkenburg, in: Geulrand 12 (okt. 1985), 73-75.

Funs Patelski, Het schutterszilver in Valkenburg. Enige genealogische en heraldische aantekeningen over enkele schutters van de Oude Nobele en de Jonge Nobele Schutterij, in: Geulrand 13 (jan. 1986), 68-71.
Fragmentgenealogie: Quaedvlieg met afbeeldingen van 3 schuttersplaten met wapen.

Funs Patelski, Het schutterszilver in Valkenburg (2). Enige genealogische aantekeningen van de familie Laheij, in: Geulrand 14 (april 1986), 35-39, herpubliceerd in: Journal De La Haye.

Funs Patelski, Het schutterszilver in Valkenburg (3), in: Geulrand 17 (jan. 1987), 60-61.

Het familiewapen Van Outshoorn in een sluitsteen, zilveren schuttersplaat en zegel.

Funs Patelski, Fragmentarische genealogie familie Hamers, in: Geulrand 18 (april 1987), 59-61, herpubliceerd in: Hamersbulletin.

Funs Patelski, Genealogische aantekeningen over de familie Spronk / Spronck, in: Geulrand 19 (juli 1987), 34-38.

Funs Patelski, De eerste gemeenteraden in het kanton Valkenburg, in: Geulrand 23 (juli 1988), 79-81.

Funs Patelski, Pastoor van Valkenburg verkwanselt zilveren Godslamp, in: Geulrand 27 (juli 1989), 74-76.

A.S.M. Patelski, De familie Frederix, in: De Vlaamse Stam 1991.

A.S.M. Patelski, De familie Kicken uit Wijlre in de 17e en 18e eeuw, in: Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 1992 (2), 7-64.

A.S.M. Patelski, De 'kippende' Hans Hendrik a Campo, in: Het Land van Herle, 43 afl.2 (april-juni 1993), 1-4.

R.P.W.J.M. van der Heijden, A.S.M. Patelski, F.H.M. Roebroeks, Valkenburg in 1919 in de ban van België ?, in: Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 1993 (3), 176-202.

A.S.M. Patelski, De inwoners van Simpelveld en Bocholtz in 1694, in: Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 1994 (4), 55-72.

A.S.M. Patelski, Enige filiaties uit de stamboom van de familie Franssen, in: Het Land van Herle 45 (1995) 18, als bijlage van: M.A. van der Wijst, Het testament van Willem Franssen (1661-1733), schout van Hoensbroek.

A.S.M. Patelski, Kwartierstaat Van den Broek - Stroekxs, in: Limburgs Kwartierstatenboek 25 jaar NGV in Limburg 1973-1998, z.p. 1998, nr. 15.

A.S.M. Patelski, Kwartierstaat Patelski - Savelberg, in: Limburgs Kwartierstatenboek 25 jaar NGV in Limburg 1973-1998, z.p. 1998, nr. 84.

A.S.M. Patelski, Kwartierstaat Schless - Van den Noort, in: Limburgs Kwartierstatenboek 25 jaar NGV in Limburg 1973-1998, z.p. 1998, nr. 102.

A.S.M. Patelski, Kwartierstaat Stroux - Van der Hoeven, in: Limburgs Kwartierstatenboek 25 jaar NGV in Limburg 1973-1998, z.p. 1998, nr. 112.

Funs Patelski, Zes eeuwen personae, pastoors, kapelaans en rectors in de H. Laurentiusparochie te Voerendaal, in: De goede Herder. Een geschiedenis van de parochie St. Laurentius te Voerendaal 1049-1999, Voerendaal 1999, 84-125, 130-136.

A. Viersen, E. Ramakers, A. Patelski, R. Braad, A. Corten, Nogmaals kasteel Terworm en zijn bewoners, in: Het Land van Herle 50 (2000), 37-44.

A.S.M. Patelski, Kwartierstaat Van den Broek-Linssen, in: Kwartierstatenboek 2000, Rotterdam/'s-Gravenhage 2000, 270-271.

A.S.M. Patelski, Kwartierstaat Stroekxs-Baets, in: Kwartierstatenboek 2000, Rotterdam/'s-Gravenhage 2000, 272-273.

A.S.M. Patelski, Kwartierstaat Schless-Rennings, in: Kwartierstatenboek 2000, Rotterdam/'s-Gravenhage 2000, 274-275.

A.S.M. Patelski, Kwartierstaat Van den Noort-Verschure, in: Kwartierstatenboek 2000, Rotterdam/'s-Gravenhage 2000, 276-277.

A.S.M. Patelski, Kwartierstaat Stroux-Raemaekers, in: Kwartierstatenboek 2000, Rotterdam/'s-Gravenhage 2000, 278-279.

A.S.M. Patelski, Kwartierstaat Poell-Beckers, in: Kwartierstatenboek 2000, Rotterdam/'s-Gravenhage 2000, 280-271.

A.S.M. Patelski, Kwartierstaat Van der Cruijs-Walpot, in: Kwartierstatenboek 2000, Rotterdam/'s-Gravenhage 2000, 282-285.

A.S.M. Patelski, Kwartierstaat Gilissen-Hendrix, in: Kwartierstatenboek 2000, Rotterdam/'s-Gravenhage 2000, 286-287.

A.S.M. Patelski, Kwartierstaat Augustus-Erkens, in: Kwartierstatenboek 2000, Rotterdam/'s-Gravenhage 2000, 288-289.

A.S.M. Patelski, Kwartierstaat Patelski-Savelberg, in: Kwartierstatenboek 2000, Rotterdam/'s-Gravenhage 2000, 290-291.

Funs Patelski, Boekbespreking van: May Quaedflieg, 'En d'r Boer heë boeëret wieër . . . , of de voorouders en nakomelingen van Wilhelm Baur en Trineken Zengen van Nieuwenhagen', in: Het Land van Herle 53 (2003), 97-98.

A.S.M. Patelski, Joël Merckelbagh, De Familie Merckelbach. La famille Merckelbach, Vernon 2005.

Funs Patelski, Genealogie van de familie Merckelbach uit het Land van Herle in de 17e en 18e eeuw, in: Zestig jaar vorsen in de geschiedenis van Parkstad Limburg. Jubileumboek Het Land van Herle 1945-2005, Heerlen 2006, 182-284.

A.S.M. Patelski, Stamreeks Patelski in: S. Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn, A.W.J.M. van Gestel, F.X. Plooij, Zonen van Adam in Nederland, Rotterdam/Gronsveld 2008, 189-190.

A.S.M. Patelski, J.A. Nota, Zuid-Limburgse voorouders van prof. dr. J.A. Nota, in: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie [verder LTvG] 37 (2009), 105-124. 
Het artikel is besproken of vermeld door:
H. Klunder, Overzicht Publicaties [82], in: Erfgoed, 18 (2010), 33.

Funs Patelski m.m.v. Marie-Anne van der Cruijs-Gilissen, Limburgse Verwantschappen. Bijzondere familierelaties gebaseerd op de kwartierstaat Van der Cruijs-Gilissen, Gronsveld en Rotterdam 2012.

A.S.M. (Funs) Patelski, Limburgse Verwantschappen. Bijzondere familierelaties gebaseerd op de kwartierstaat Van der Cruijs-Gilissen, in: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 40 (2012), 14-17.

A.S.M. (Funs) Patelski, De familie Wijers uit Eijsden, voordien In de Wijer uit Berneau, in: LTvG 40 (2012), 99-120.

A.S.M. (Funs) Patelski, De familie Crutzen en enige bekende personen met voorouders uit Wijlre, in: Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 2012, Valkenburg aan de Geul 2012, 220-263.

A.S.M. (Funs) Patelski, Gouverneur Theo Bovens, in: LTvG 41 (2013), 34.

A.S.M. (Funs) Patelski, In Memoriam Edmond Delhougne (1932-2013), in: LTvG 41 (2013), 35-36.

A.S.M. (Funs) Patelski, Limburgse voorouders van Karel Majoor, in: LTvG 41 (2013), 99-102.

A.S.M. (Funs) Patelski en E.M.A.H. (Edmond) Delhougne+, Wackers, een Midden-Limburgse familie met bekende nazaten, in: LTvG 41 (2013), 103-116.

Funs Patelski, Van de redactie, in: LTvG 42 (2014), nrs. 1, 2, 3 en 4.

A.S.M. (Funs) Patelski, In Memoriam Louis Augustus (1921-2013), in: LTvG 42 (2014), 10-12.

Funs Patelski, In Memoriam: Louis Augustus, in: Het Land van Herle. Historisch tijdschrift voor Parkstad Limburg 63 (2013), nr. 3, 81-83.

A.S.M. (Funs) Patelski, In Memoriam Albert Corten (1926-2013), in: LTvG 42 (2014), 12-13.

A.S.M. (Funs) Patelski, Derde Limburgs Kwartierstatenboek, in: LTvG 42 (2014), 26-29.

A.S.M. (Funs) Patelski, Cecilia van Hartzleben (1682-1735). Voorouders en nazaten van een adellijke bastaard, in: LTvG 42 (2014), 78-92.

A.S.M. (Funs) Patelski, Limburgse nazaten van Karel de Grote, in: LTvG 42 (2014), 103-132. Karel de Grote Nummer.

Funs Patelski, Van de redactie, in: LTvG 43 (2015), nrs. 1, 2, 3 (Genealogie versus familiegeschiedenis) en 4.

A.S.M. (Funs) Patelski, Frans Weekers en enige zijner voorouders, in: LTvG 43 (2015), 3-7.

A.S.M. (Funs) Patelski, In Memoriam Gerard Cruts (1945-2015), in: LTvG 43 (2015), 80.

A.S.M. (Funs) Patelski, Boekbespreking: Familie Rüssel, genealogie en geschiedenis, in: LTvG 43 (2015), 88.

A.S.M. (Funs) Patelski, Presentatie Derde Limburgs Kwartierstatenboek, in: LTvG 43 (2015), 132.

Funs Patelski, Van de redactie, in: LTvG 44 (2016), nr. 1, 2 en 4.

A.S.M. (Funs) Patelski, De herkomst van de familie Damoiseaux. Een Waalse pachtersfamilie in Zuid-Limburg, in: LTvG 44 (2016), nr. 1, 21-31.

Jo Hoen, Funs Patelski, In memoriam Leo van Heur (1926-2016), in: LTvG 44 (2016), 66.

A.S.M. (Funs) Patelski, Boekbespreking: Slangen, Schlangen, Slanghen. Kroniek van een Zuid-Limburgse familie, in: LTvG 44 (2016), 115-116.

A.S.M. (Funs) Patelski, Boekbespreking: De familie Moors/Moers. Genealogie en geschiedenis, in: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 44 (2016), 128.

A.S.M. (Funs) Patelski, Genealogie Kersten, in: Nederland's Patriciaat 95 (2016-2017),

Funs Patelski, Van de redactie, in: LTvG 45 (2017), nrs. 1, 2, 3 en 4.

A.S.M. (Funs) Patelski, De familie Grimm uit Stevensweert en Maaseik, met een gemeenschappelijke afstammimg van Philip Houben en Camille Oostwegel, in: LTvG 45 (2017), 63-68.

A.S.M. (Funs) Patelski, Armand Cremers, 'ne koejong vaan Mestreech, in: LTvG 45 (2017), 71-77.

A.S.M. (Funs) Patelski, Stamreeks Leufkens, in: LTvG 45 (2017), 89-90.

Funs Patelski, Van de redactie, in: LTvG 46 (2018), nrs. 1, 2, 3 en 4.

A.S.M. (Funs) Patelski, Van Mechelen. Genealogie van Bokkerijder Caspar van Mechelen uit Opscheumer, in: LTvG 46 (2018), 3-29.

A.S.M. (Funs) Patelski, Aanvullingen op de genealogie Van Mechelen. Pastoor vergat doop in te schrijven, in: LTvG 46 (2018), 58-60.

A.S.M. (Funs) Patelski, De gemeenschappelijke afstamming van mgr. Frans Wiertz en mgr. Harrie Smeets uit de familie Delahaye, in: LTvG 46 (2018), 67-70.

A.S.M. (Funs) Patelski, Nieuw ontdekte tak van de familie Delahaye, Lahaij, in Midden- en Noord-Limburg, in: LTvG 46 (2018), 71-75.

A.S.M. (Funs) Patelski, De families Pepels uit Bocholt en Stein, LTvG 46 (2018), 120-125. Rubriek Genetische Genealogie.

A.S.M. (Funs) Patelski, De familie Patelski uit Heerlen, voordien uit Groot-Polen, LTvG 47 (2019), 27-36. Rubriek Genetische Genealogie.

A.S.M. (Funs) Patelski, Margriet Huntjens procedeerde tegen haar zoon Hendrick Schiffelers uit Nuth, in: LTvG 47 (2019), 131-143.

A.S.M. (Funs) Patelski, Minister Ingrid van Engelshoven en haar familie uit Sint-Pieter, in: Sint-Pieter vroeger en nu, nr. 30, najaar 2019, 3-10.

Funs Patelski, Voorwoord, in: Jacques Pepels, Afstammelingen van Jacobus Pepels & Maria Geerits, Heerlen 2020.

A.S.M. (Funs) Patelski, De Limburgse familie van Nobelprijswinnaar Paul Crutzen, ere doctor van de Universiteit Maastricht, in: LTvG 49 (2021), 3-11.

Funs Patelski, Een vernieuwd jasje. Van de redactie . . . , in: MijnStreek, historisch magazine voor Parkstad Limburg, 2021, nr. 2, 2. (met portretfoto)

Funs Patelski, Als het genealogievirus je eenmaal te pakken heeft . . . Een verhaal over de familie Patelski, in: Frans Wojciechowski (red.) Poolse wortels in Limburgse grond. Negen Pools-Limburgse familieverhalen, Heerlen 2021.

Funs Patelski, Aangestipt . . . (boekbespreking van) De Vorage’s sedert de 16e eeuw. Vorage(n), Fouraschen en Vora(s)chen, door Jos Logister (Venlo-Velden 2020), in: MijnStreek, historisch magazine voor Parkstad Limburg 2021, nr. 3, 41-42.

A.S.M. (Funs) Patelski, In memoriam John van Eekelen, in: LTvG 49 (2021), nr. 4, 112.

Funs Patelski, Aangestipt . . . (boekbespreking van) Verborgen Verhaal. Frans’ verborgen oorlogsverhaal, door Jaap de Kam, in: MijnStreek, historisch magazine voor Parkstad Limburg 2021, nr. 4, 34-35.

A.S.M. (Funs) Patelski, De familie Ubachs ‘Op het Trepken’ te Voerendaal, in: LTvG 50 (2022), nr. 1, 27-38.

A.S.M. (Funs) Patelski, De vermeende bokkerijder Peter Ubachs uit Schinveld en zijn familie, in: LTvG 50 (2022), nr. 2, 53-64.

A.S.M. (Funs) Patelski, Een zoektocht naar de ouders van Jan Ubachs uit Walem (ca, 1616-1665), in: LTvG 50 (2022), nr. 3, 83-93.

A.S.M. (Funs) Patelski, Boekbespreking: Monumentaal Wijlre, Leon Hupperichs, in: LTvG 50 (2022), nr. 3, 113-114.

Funs Patelski, Voorwoord, in: Jacques Pepels, Afstammelingen van Joannes Clooten & Maria Janssen, gehuwd op 23-5-1666 te Eijsden (NL), Heerlen 2022.

A.S.M. (Funs) Patelski, Voorouders en verwanten van prof. dr. Hubert Coonen uit Echt, in: LTvG 50 (2022), nr. 4, 151-162.

Funs Patelski, Aangestipt . . . (boekbespreking van) Pastoor Frans Dämkes van Scahesberg, Sophie Dämbkes en
hun familiealbum, ca. 1860-ca. 1910, door: Tilly Draaisma, Emile Ramaers en mgr. Frans Wierts, in:
MijnStreek, historisch magazine voor Parkstad Limburg, 2023, nr. 1, 33.

Funs Patelski, Aangestipt . . . (boekbespreking van) De Huls, Va doe bis noe, door Al Kerckhoffs met
medewerking van Math Kockelkoren en Leo Voragen, in: MijnStreek, historisch magazine voor Parkstad
Limburg, 2023, nr. 2, 40.

Funs Patelski, Aangestipt . . . (boekbespreking van) Een herinnering voor de toekomst. Genealogie Palmen, door
Jeu Palmen, in: MijnStreek, historisch magazine voor Parkstad Limburg, 2023, nr. 3, 40-41.

 

Interviews, vermeldingen in en/of medewerking aan publicaties van derden

Léon Pluymaekers, Funs Patelski: "Iedereen en alles hangt aan mekaar" in: Geulrand 5 (jan. 1984), 18-19.

Franciszek Wojciechowski, Towarzystwo Sw. Wojciecha w Heerlen 1910-2010. Zij kwamen van ver. De geschiedenis van de oudste Poolse vereniging in Nederland, Heerlen 2010.

Fred Sochacki, All-in the Family, in: Navenant, 8 (2011) nr. 6, 144-147, met foto’s.

Marcia Luyten, Het Geluk van Limburg, Amsterdam 2015, 363.

Guus Urlings, Op zoek naar je eigen familie, in: De Limburger, Regio, 14 maart 2016.
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20160313_00011873

H.J. (Bert) van Laer, Uitreiking Edmond Delhougne Penning, in: LTvG 46 (2016), 70-72.

Sanne van Heijst, Philips-meisje van Kamp Vught. Haar levensverhaal, Amsterdam 2016, 6-7, 216.
Het opsporen van Philips-meisjes of hun nazaten middels het verrichten van genealogisch onderzoek in opdracht van dr. D.B. Jochems. Met genealogische schema's.

Jos Cortenraad, Speurtocht naar oorzaken plotselinge hartstilstand. Erfelijke factor speelt in Zuid-Limburg grote rol, in: Nummer1, nr. 329, jaargang 33 (juni 2017), 62-63.

Rachel M.A ter Bekke, Aaron Isaacs, Andrei Barysenka, Marije B. Hoos, Jan D.H. Jongbloed, Jan C.A. Hoorntje, Alfons S.M. Patelski, Apollonia T.J.M. Helderman-van den Enden, Arthur van den Wijngaard, Monika Stoll, Paul G.A. Volders, Heritability in a SCN5A-mutation founder population with increased female susceptibility to non-nocturnal ventricular tachyarrhythmia and sudden cardiac death, in: Heart Rhythm. 2017;14:1873–81.

John Kroon, ‘Duizenden Dumoulins. Stamt Tom Dumoulin af van hugonoten en is hij dus een beetje Frans? Of is deze geboren Maastrichtenaar juist van verre Waalse afkomst en stroomt er ook wat Belgisch bloed door zijn aderen? Speculaties genoeg. Hier volgt het antwoord’, in: De Muur. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen, nr. 59, januari 2018, 64-71.

Redactie: De Rode Leeuw, 49 (2018), nr. 1. binnenkant omslag (met foto’s) en 40, Limburgse Verwantschappen en de Worm-studie, een cardio-genetisch onderzoek. Aankondiging en toelichting van dubbellezing met cardiologe Rachel ter Bekke op 18 april 2018 te Maaseik.

Rachel ter Bekke, Ventricular Arrhythmogenesis in the Genetically-Susceptible Heart: Time to Change Concepts of Mechanisms and Management, Maastricht 2018 (dissertatie) 
In het bijzonder hoofdstuk 5 over de Worm-studie.

Heiner Hautermans, Die Wurm und der Gendefekt. Im Tal des Flüsschens tritt seit dem 16. Jahrhundert eine genetische Mutation auf, die zu Herzstillstand führen kann. Niederländische und deutsche Forscher arbeiten daran, den Trägern zu helfen, in: Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten, Magazine, Nummer 149, Samstag 30. Juni 2018, titelpagina. Thema Ahnenforschung.

Heiner Hautermans, In allen steckt etwas Karl. Der niederländische Genealoge Funs Patelski unstersucht die Ahnentafel des Aachener Kaisers. Hilfreich ist dabei auch das Familienmuseum in Eijsden, das in seiner Ausstellung einen riesigen Stammbaum zeigt, in: Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten, Magazine, Nummer 149, Samstag 30. Juni 2018, Seite ABCD. Met foto. Thema Ahnenforschung.

Beide voornoemde artikelen van Heiner Hautermans zijn ook gepubliceerd in: Forum. Mitteilungen aus dem Kaiser-Karls Gymnasium Aachen, Ausgabe 2018, 8-9.

Benti Banach, Gezocht: duizenden nazaten met een defect gen, in: LS, De Limburger, zaterdag 5 juni 2021, 20-22.

Bert van Laer, Genetische genealogie op academisch niveau, in: LTvG 49 (2021), 92-93.
Met een beschrijving van mijn initiatief om op academisch niveau een samenwerking tot stand te brengen tussen de Stichting Edmond Delhougne in Roermond en de Universeit Antwerpen.

Koos Linders, Aangestipt . . . (boekbespreking van) Poolse wortels in Limburgse grond, Historische Reeks Parkstad Limburg, nr. 18. Samenstelling en redactie: Frans Wojciechowski, Heerlen 2021, in: MijnStreek, historisch magazine voor Parkstad Limburg 2021, nr. 4, 33.

Verdere meerdere keren geïnterviewd in radio- en/of tv-programma's, regionaal en landelijk.

Genealogisch medewerker en presentator in het tv-programma Verborgen Verleden in de uitzending met voormalig minister Lilianne Ploumen, 4 maart 2023, NPO2, 20:35 uur, uitgezonden door de NTR.

Het geven van lezingen over genealogie voor diverse uiteenlopende verenigingen en clubs als buurtverenigingen, plattelandsvrouwen, eetclubjes, probussen, rotarys, LGOG, enz. tot aan de Corona-pandemie.