Collectie Habets

Toegang op familienaam op de Landen van Overmaas en archieven van notarissen voor stamboom onderzoek

Deze collectie bestaat uit 5 klappers met toegangen op de archieven van de Landen van Overmaas en notariële archieven aanwezig in het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), voorheen Rijksarchief Limburg (RAL of RAM) en Gemeentearchief Maastricht (GAM), en in Rijckheyt , voorheen Gemeentearchief Heerlen (GAH). De klappers bevatten gegevens uit de schepenbanken en het notariaat van veel plaatsen in Zuid-Limburg uit de periode circa 1560 tot circa 1900 met verwijzingen naar de dossier- en aktenummers.

De toegangen zijn op familienaam en enkele algemene onderwerpen (hoven, kastelen, kerken en diversen), met vermelding van voornamen en vaak partners, kinderen, woonplaatsen en/of andere details. Soms zitten er ook stukjes stamboom tussen met gegevens uit de kerkregisters. Het betreft gegevens over een groot aantal families uit met name de omgeving van Schimmert, Hulsberg en Klimmen maar ook de wijdere omtrek van de Landen van Overmaas.

© J. Habets te Nuth / digitalisering Stadsarchief Sittard-Geleen, 2008

Voor de inhoud van de vermelde akten raadplege men zelf de originelen in de betreffende archieven.

Om deze bestanden te kunnen openen heeft U het programma Adobe Reader nodig, dat gratis van internet kan worden gedownload.

De collectie is gedigitaliseerd in pdf-formaat, en digitaal doorzoekbaar op namen en andere zoektermen. De namen en plaatsen zijn doorgaans overgenomen zoals zij in de akten werden geschreven, zodat bij zowel voor- als achternamen variaties in de schrijfwijzen kunnen voorkomen. Bij het zoeken dient hiermee uiteraard rekening gehouden te worden. Voornamen zijn soms afgekort (M.El.; A.M.Marg., J.Nic.), plaatsnamen en andere termen zijn meestal afgekort, maar niet consequent, wat het digitaal zoeken hierop bemoeilijkt (Schimmert is vaak Schmrt of Schmt, Klimmen Klm, Hoensbroek Hbk of Hbrk, Schin op Geul vaak Sch/Gl maar ook Schin/Gl, Sch.op Gl etc.).

Overigens heeft Adobe Reader een uitgebreide zoekfunctie waarmee alle bestanden op dezelfde lokatie in één keer doorzocht kunnen worden. Die is echter alleen bruikbaar wanneer U de pdf-bestanden (totaal 65,3 Mb) naar Uw computer download.

De kwaliteit van de gedigitaliseerde pagina's is zeer wisselend: oudere pagina's zijn op een typmachine getypt, latere op een matrixprinter afgedrukt en de nieuwste op een inkjetprinter, terwijl her en der handmating gegevens zijn gewijzigd of toegevoegd. Dit heeft zijn weerslag op de leesbaarheid maar vooral ook op de digitale doorzoekbaarheid van het bestand. Leescontrole heeft deels plaatsgevonden, vooral op de te verwachten zoektermen, d.w.z. namen, plaatsen en dergelijke, minder op afkortingen en getallen, en ook niet op alle handgeschreven tekst. Ook bij de namen blijken er achteraf nog allerlei foutjes over het hoofd te zijn gezien. Enkele veelvoorkomende fouten zijn bijvoorbeeld: o voor c (soh i.p.v. sch), 0 voor O (Lv0 i.p.v. LvO), 1 of i voor l (Kim i.p.v. Klm) en l voor 1 (l00 i.p.v. 100).

Attentie: bij het eventueel kopiëren van stukjes tekst uit dit bestand naar een tekstverwerker worden niet gecorrigeerde leesfouten van het programma dus ook foutief meegekopiëerd. De gekopiëerde tekst dient dan zelf vergeleken te worden met de pdf-weergave. Door een stukje tekst te kopiëren als afbeelding kan dit vermeden worden.

De nummers verwijzen naar achtereenvolgens inventarisnummer-aktenummer-jaartal van de akte. Indien de akten niet genummerd waren in de registers of dossiers is een eigen nummering gebruikt. (Soms moet men dus een jaar helemaal doornemen.)

Deze gegevens zijn verzameld tussen 1990 en 2002 door de heren J. Habets uit Nuth en L. Habets uit Hoensbroek. (De klappers zijn dus niet van de Stichting Habets.)

Een waarschuwing vooraf: zoals elke bronbewerking bevat ook deze foutjes, zowel in lezen als in interpretatie. Enkele voorbeelden: de lijst vermeldt 'Calff' waar Calss bedoeld is en 'Zeuffkens' (te Nuth) waar Leuffkens gelezen had moeten worden. Onder Wevers wordt vermeld "Merten x Cath. van de Hove te Sch/Gl. en haar broers en zus Jan, Giel, Cath."; dit waren niet haar broers en zus maar de zijne. Ik hoop dat dit bestand een aansporing is om zelf in de archieven de rijke bronnen te gaan raadplegen.

Wil Brassé, Stadsarchief Sittard-Geleen 2008

In totaal zijn van de ruim 1.200 pagina's er 1.133 gedigitaliseerd in dit pdf-bestand; 90 pagina's zijn overgeslagen. Voor de goede orde volgt hier een lijstje van in de klappers aangetroffen stukken die niet zijn opgenomen.
 

Divers:1 pag. Plattegrond Wijnandsrade (late 20ste eeuw)

Ackermans:2 pag. correspondentie tussen A.S.M. Patelski en J. Habets betreffende het gezin Ackermans-Ramaeckers, waarbij 6 pagina’s genealogie Ackermans door A.S.M. Patelski, 1996 9 pag. kwartierstaat Akkermans-Bartels door J. Akkermans uit Bunde

A Campo:1 pag. gezin Habets-A Campo door A.S.M. Patelski, 1995

Aerts:1 pag. handschrift gezin Henricus Aerts X Maria Lemmens/Maria Willems (zie ook de wel opgenomen getypte versie)

Bruls:4 pag. kwartierstaat Bruls - Daenen in lijstvorm (klad)

Caelen:3 pag. uit GeulRand met fragment-genealogie Caelen door Funs Patelski

Coex:3 pag. fotokopie akte LvO 4083, Beek en Geul betr. Willem Coex

Colaris:4 pag. uit Hist.Jb.Land.v.Zwent. 1994, artikel over bokkerijder Henricus Colaris

Goole:2 pag. kwartierstaat Goole-Van de Velde uit Vlaamse Stam jg. 30 nr. 6, juni 1994

Horsmans:2 pag. uit GeulRand met fragment-genealogie Horsmans door Funs Patelski

Kreijns:5 pag. uit "Uit het duister van het verleden" (vroege versie) kwartierstaat betreffende Habets en Hoen

Lemmens:2 pag. uit GeulRand met fragment-genealogie Lemmens door Funs Patelski

Odekerken:2 pag. uit GeulRand met fragment-genealogie Odekerken door Funs Patelski; 1 pag. brief betr. families Odekerken en Itens/Ivens

Pelt:1 pag. brief betr. notarisakten Pelt

Raemekers:10 pag. genealogie Raemekers te Klimmen, kopieën uit Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 1973 p. 45-46 en 1978 p. 3-10, door F.C.S. Ramaekers 2 pag. tak Ramaeckers te Klimmen door A.S.M. Patelski, 1997 1 pag. notities betreffende Ramekers uit boek Geschiedenis van Hoensbroek

Schouteten:1 computervel met genealogisch schema nakomelingen Habets-Schouteten

Swelssen:2 pag. correspondentie tussen Jos Welzen en J. Habets betreffende kwartierstaat Welzen-Bouwens en 14 pag. vermelde kwartierstaat 1 pag. lijst echtparen waarvan vrouw Swelschen

Verwijzingen: Namen met voorvoegsels zijn doorgaans onder het hoofdwoord geplaatst, echter (A) Campo staat onder de letter A Namen die zowel met C als K werden geschreven, staan doorgaans onder de letter C (bijv. Van Kan, Kocks, Kremers, Kuijpers, Kurvers, Kusters) De Bij – Debije – Debie enz.: zie ook onder letter B De La Haye enz. staat onder de letter L Eurlings: zie ook Urlings en vice versa Pitsweggen, zie Spitswegge (diverse namen letter S) IJ is doorgaans (maar niet consequent!) onder de Y geplaatst Leufkens: 1 vermelding onder 'Zeuffkens' (Nuth) Zenden: zie ook Senden en vice versa.

Hiernaast vindt u een index naar de diverse letters. Per letter staat ook weergegeven wat u op welke pagina kunt terugvinden.