DNA: Samenwerking Stichting Edmond Delhougne Roermond met de universiteit van Antwerpen

Deze overeenkomst betreft de samenwerking op het terrein van genetische genealogie.
 

Alphons Rikken, secretaris van de Stichting Edmond DelHougne in Roermond stuurde ons het volgende bericht:

Vanaf begin deze eeuw maakt de discipline genealogie een stevige transformatie door,
dankzij onder meer de digitaliseringsgolf en het DNA-onderzoek.
Met de samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Antwerpen - vakgroep
erfgoedstudies - en in het bijzonder met genetisch genealoog prof. dr. Maarten Larmuseau
(KU Leuven en Universiteit Antwerpen) beoogt onze stichting inhoud te geven aan deze
transformatie voor een brede doelgroep.
Via de samenwerking wordt beoogd om de traditionele genealogie uit te breiden met
genetisch onderzoek.
Naast professionals (in spe) en geïnteresseerden in familiale en andere vormen van
sociale geschiedenis, stamboomonderzoek en familiekunde, geschiedenis van migratie,
heemkunde, archeologie en genetica, richt een en ander zich tot wie zich wil verdiepen in
het potentieel van DNA in hedendaags onderzoek en dat vanuit een erfgoedperspectief in
de breedste zin van het woord.
Vanaf september 2021 zullen daartoe aan de Universiteit Antwerpen cursussen worden
gegeven op academisch masterniveau. Voor de doelgroep, doelstelling en het programma
achter deze cursussen verwijzen wij hierbij naar bijlage 'Voorouders en nakomelingen'.
Naast de studie aan de universiteit zullen er vanaf 2022, in samenwerking met Universiteit
Antwerpen, ook cursussen op ons instituut in Roermond worden gegeven voor
belangstellenden.
De samenwerking richt zich uitdrukkelijk op de wetenschappelijke ontwikkeling van
genetische genealogie en niet op de commerciële toepassingen.
Het beleid van onze stichting is uitdrukkelijk ook gericht op het meer betrekken van jonge
mensen bij onderzoek en publicaties in het kader van (genetische) genealogie.
Via de wetenschappelijke ontwikkeling, de diverse samenwerkingsverbanden en de
verdere digitalisering van onze archieven beogen wij de toegankelijkheid van
genealogische bronnen en de uitstraling van genealogie voor een zo groot mogelijke
doelgroep te bevorderen.
Indien en voor zoverre er bij u interesse bestaat in nadere informatie zijn wij desgevraagd
graag bereid u deze te verstrekken. Bezoek daarvoor op onze website www.delhougne.nl
de pagina 'cursus'. Telefonisch zijn wij bereikbaar onder nummer (+31) 475 330 518.