Mijn genetische zoektocht

Genetische Genealogie

Eerste gedachten.

Genetische genealogie is niets voor mij...

Ik hou van genealogie.  De charme daarvan is toch het onderzoek in het archief. Je moet papier kunnen ruiken, de handtekening van voorouders kunnen aanraken. Je wil weten hoe het leven van je voorouders er uit zag, hoe het voelde. Dat zal voor mij altijd de echte drijfveer blijven. Maar, elke genealoog wil meer weten, verder terug gaan in de tijd. Op een gegeven moment kom je erachter dat dit op de conventionele manier niet mogelijk zal zijn. Dan ontdek je genetische genealogie. Bepaalde zaken die je via normale genealogie nooit zult kunnen achterhalen blijken opgeslagen in je eigen, wel heel persoonlijke archief. Je eigen lichaam.

Wat is het?

Biologisch

Zoals we allen weten geeft elke ouder aan zijn/haar kinderen een groot aantal waarden door. Dit zijn zaken die zij weer geleerd hebben van hun ouders, hun ouders ouders overgenomen hebben van hun vader en moeder etc. Dit kunnen bijvoorbeeld culturele waarden zijn. Wat is goed, wat is fout. Hoe dien je je te gedragen... De waarden van het leven. Maar, ouders geven ook fysieke kenmerken door aan hun kinderen. We weten allemaal dat de mensen in sommige families nogal groot zijn, in andere families komt vaak rood haar voor etc. Deze zaken worden door ouders via biologische weg aan hun kinderen doorgegeven. Via het DNA. DNA is de drager van het leven. Het is een archief vol gegevens over de persoon die je bent of zult worden. Het bepaalt of je geboren gaat worden als jongen of meisje. Of je al op jonge leeftijd kaal / grijs zal worden...

Zoals al eerder aangehaald kunnen we dit zien als een biologisch archief... We krijgen het van onze ouders. Die kregen het weer van hun ouders enzovoort.

Out of Africa

Ik zou hier een heel verhaal kunnen vertellen over hoe het onderzoek in zijn werk is gegaan, maar dat is eigenlijk niet interessant op een genealogische website. In het kort komt het hier op neer: DNA onderzoek heeft aangetoond dat de eerste voorouders van de moderne mens in Afrika leefden. Ca 100.000 jaar geleden in Oost-Afrika wel te verstaan. Daarna heeft een klein groepje mensen Afrika verlaten. Vrijwel alle niet-afrikaanse volkeren stammen af van deze kleine groep mensen. Hoe heeft men dit kunnen nagaan? Door DNA-onderzoek.

Verder is het volgende interessant om te weten:

Bij het doorgeven van dna van ouder op kind worden soms kleine foutjes gemaakt. Deze foutjes kunnen een fysieke wijziging tot gevolg hebben, maar kunnen ook volledig ongemerkt doorgegeven worden. Een van die foutjes was bijvoorbeeld dat het het dna een lichtere huidskleur ging doorgeven... Dat was eigenlijk wel een voordeel in de noordelijke zonarme streken.

Donkerdere mensen kregen daar een gebrek aan vitamine D3. Hierdoor ontstond een proces van natuurlijke selectie, waarbij de mensen met een lichter huidstype in Noord Europa in het voordeel waren. Zo'n 'foutje' noemt men een mutatie, en deze wordt daarna van ouder op kind doorgegeven. Deze foutjes komen daarna alleen voor de nakomelingen van de persoon waar deze mutatie ontstond. Op deze manier dragen we allen een genetisch archief met ons mee.

We kunnen de mensheid dan ook indelen in een aantal groepen. Op een bepaald moment in de menselijke historie ontstond een bepaalde mutatie. Alle mensen die deze mutatie als kenmerk meedragen stammen af van die ene voorouder waarbij die vroege mutatie ontstond. Zo'n groep met een gezamenlijke afstamming noemen we een haplogroep. In ons DNA dragen we deze mutatie mee.

Wat voor soorten dna-onderzoek zijn interessant voor genealogie?

Genealogisch is iets vooral interessant wanneer we precies kunnen nagaan waar een bepaalde eigenschap in ons DNA vandaan komt.

Met andere woorden wanneer we zeker kunnen weten of een bepaalde eigenschap afkomstig is van de vader of de moeder. Indien een eigenschap zeker afkomstig is van de vader, betekent dit dat die eigenschap ook afkomstig is van diens vader en diens vader etc, etc.

Gelukkig zijn er zaken die op een dergelijke manier worden doorgegeven.

y-chromosoom

DNA wordt doorgegeven via chromosomen. We hebben 23 chromosomen sets. Een zeer speciale set daarvan zijn de geslachtschromosomen. Deze bepalen of je als jongen danwel als meisje geboren zult worden. Er zijn 2 typen geslachtschromosomen, x en y. We krijgen er een van onze vader en een van onze moeder. Indien jouw persoonlijke set bestaat uit "XX" dan ben je een meisje. Bestaat jouw set uit "XY" dan ben je een jongen. Omdat een moeder altijd een X-chromosoom doorgeeft aan haar kinderen, bepaalt een vader uiteindelijk het geslacht door voor X of Y te stemmen... Ben je een jongen, dan is jouw Y-chromosoom dus altijd afkomstig van je vader.

Omdat de familienaam ook via de vader naar de kinderen wordt doorgegeven hebben we hier een manier om te onderzoeken of families biologische verbanden hebben. We kunnen dus aantonen dat bepaalde mensen een gemeenschappelijke voorouder hadden.

Via dit Y-chromosoom kan een laboratorium  de y-haplogroep achterhalen waar we toe behoren. Verder worden een aantal markers getest. Dit zijn stukjes op ons y-chromosoom die op een bepaalde plek herhaald voorkomen. Bij het kopieren van deze herhalingen worden wel eens foutjes gemaakt, (bijvoorbeeld eens in de honderd generaties), zodat het kan voorkomen dat een bepaalde herhaling bij de vader 10 keer voorkomt, en bij de zoon 11 keer. Ook dit wordt daarna weer doorgegeven aan de volgende generaties. Binnen een bepaalde haplogroep kunnen bepaalde markers dus van elkaar afwijken. Met deze markers kunnen we binnen de haplogroep bepalen of mensen nauw of minder nauw met elkaar verwant zijn. De combinatie van deze verschillende markers noemen we een haplotype.

Mitochondriaal dna

Dit is dna dat niet direct deel uitmaakt van de celkern. Het wordt doorgegeven door een moeder aan haar kinderen. Hiermee kunnen we dus de vrouwelijke voorouderlijn traceren. Ik zal hier nu verder niet te diep op ingaan, omdat ik hier nog niet zo veel mee bezig ben geweest.

Op internet

Wanneer we op het internet gaan zoeken naar genetische genealogie blijkt dat er tal van commerciele en niet-commerciele organisaties zijn die onderzoeken aanbieden. Ook zijn er een groot aantal websites waar mensen hun gegevens hebben opgeslagen, en waar je je resultaten kunt vergelijken met die van anderen. Momenteel is het nog grotendeels een Amerikaanse aangelegenheid, maar ook in Europa is deze manier van genealogisch onderzoek doen 'booming'. Een aantal van de links die ik nuttig acht zal ik in een volgend artikel weergeven.

Zelf heb ik deelgenomen aan het onderzoek opgezet door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW). Deze vereniging geeft ook een boek uit waarin de resultaten van de diverse onderzoeken worden weergegeven. Indien u hier meer over wilt weten, stuurt u dan een email aan: publisher@barjesteh.nl.

Risico's

Wanneer meer mensen die van eenzelfde stamvader denken af te stammen de test doen, kan dit soms onverwachte resultaten opleveren.

Soms kan de waarheid hard aankomen. Stam ik daar dan 'biologisch' niet van af? Wat doe ik met de stamboom die ik al heb?

Zelf denk ik dat een 'legale afstamming' net zo belangrijk, zoniet belangrijker is dan een afstamming gebaseerd op biologische feiten. Wie was de voorouder die voor je zorgde, wie was er wanneer er moeilijkheden waren?

 

Is het ingeleverde dna wel 'veilig'? 

Een andere vraag die sommigen zich zullen stellen is: Wat gebeurt er met mijn ingeleverde DNA. Ziektekostenverzekeraars zouden wel eens zeer geïnteresseerd kunnen zijn in de resultaten. Mijn DNA zou wel eens kunnen aangeven dat ik na een bepaalde leeftijd kan gaan lijden aan de een of andere chronische ziekte. Ik zou voor een verzekeraar wel eens heel duur kunnen gaan worden.

Bij de test waaraan ik heb deelgenomen wordt het DNA anoniem door de opdrachtgever aan het laboratorium geleverd. Alleen genealogisch interessante gegevens worden daarna teruggegeven. Ik kan me echter voorstellen dat mensen een beetje huiverig hiervoor zijn.

Wat verwacht ik te vinden?

Aangezien mijn voorouders uit Franstalig België kwamen verwacht ik eigenlijk een beetje meer zuidelijk, middenEuropees dna. Met andere woorden: de taalgrens zou ook wel eens een genetische grens kunnen zijn.

Ik verwacht ook dat andere families, die rond dezelfde tijd vanuit het land van Herve naar het huidige Zuid Limburg kwamen een vergelijkbaar profiel zullen hebben.

Mijn resultaten.

Ik blijkt te behoren tot halogroep G. Dit is een groep die in Nederland niet zo heel veel voorkomt. Ongeveer 2 procent van de Nederlanders behoort tot deze groep. Vooral oostelijk van de zwarte zee, op de grens van Rusland en Turkije (Ossetië) blijkt deze groep veel voor te komen.

De stamvader van deze groep blijkt ergens in het Midden Oosten gewoond te hebben. Afstammelingen hiervan zijn eerst als jagers / verzamelaars, later als landbouwers, en met de komst van de Romeinen naar West Europa gekomen.

Mijn geteste markers (haplotype) zijn:

Marker
DYS19
DYS389I
DYS389II DYS390
DYS391
DYS392
DYS393
DYS385
DYS438
DYS439
DYS437
DYS448
DYS456
DYS458
DYS635
GATA_H4
Waarde
15
12
29
22
10
11
14
14,14
10
11
16
21
15
17
21
12Bij de resultaten werd ook een link naar een website (yhrd.org) meegegeven waar verder onderzoek gedaan kan worden naar het verdere voorkomen van dit haplotype. In deze database zijn de gegevens van bijna 80.000 mannen opgenomen. Wanneer ik in deze database zoek blijkt er één persoon te zijn die precies hetzelfde haplotype heeft. (Iemand uit Keulen) Helaas is deze database anoniem, dus het is niet mogelijk om direct contact met deze persoon op te nemen.

Bijbehorende stamreeks

Hieronder de reeks van personen die als alles goed is, dit haplotype gemeen hebben:Generatie I

(Zeer waarschijnlijk) Jaspar d'ENTRE DEUX BOIS, geboren ca 1480.


Generatie II

Johan d'ENTRE DEUX BOIS, wonend te Entre-deux-Bois onder Bolland, overleden ca 1582.


Generatie III

Jean d'ENTRE DEUX BOIS (le jeune, de bois, de neiges mannant en Vaulx), geboren ca 1540.

Gehuwd ca 1570 met

Jehenna de WALRIMONT dochter van Jacqmin de WALRIMONT en Catherine PIROT LEDUC.

Gehuwd (1) ca 1565 met Thomas de VERVIER (de Neiges), overleden voor 1583, zoon van Johan de VIVIER de NAIGE en Mabille DENIS GROMA.

Gehuwd (2) ca 1570 met Jean d'ENTRE DEUX BOIS (le jeune, de bois, de neiges mannant en Vaulx).


Generatie IV

Jacqmin de BOIJS, geboren ca 1585, overleden voor 1622.

Gehuwd met

Isabeau de la HAIJE dochter van Dirck de la HAIJE en Jehenne

Gehuwd (1) met Jacqmin de BOIJS.

Gehuwd (2) met Piron THOMAS, zoon van Thomas PIRON NOEL (le Corbusier).


Generatie V

Dirick du BOIJ ,(de Gobcé), geboren ca 1610, wonende te Gobcé onder Mortier overleden voor 1671.

Gehuwd met

Catrijn JEAN WINAND, dochter van Jean WINAND de Gobcé en Margueritte THOMAS geboren ca 1610, overleden op 1 juni 1671 te Mortier.


Generatie VI

Dirck du BOIS, gedoopt op 6 augustus 1643 te Mortier, overleden ca 1671.

Burgerlijk gehuwd op 22 november 1665 te Gulpen met

Anna BREKERS, dochter van Ernen BREKERS en Catharina WEERTS begraven op 9 mei 1701 te Margraten,

Gehuwd (1) op 22 november 1665 te Gulpen met Dirck du BOIS.

Gehuwd (2) met Jan HEYLAND, overleden voor 1697.


Generatie VII

Theodorus DEBOIS, geboren ca 1666, begraven op 29 november 1733 te Margraten. Gehuwd met

Sophia (Fycke) RAIJEN, dochter van Ernen RAIJEN en Barbara LEMMENS begraven op 4 december 1737 te Margraten.


Generatie VIII

Theodorus DEBOIS, gedoopt op 19 augustus 1689 te Margraten, begraven op 25 mei 1740 te Margraten.

Ondertrouwd (1) op 26 september 1714 te Margraten, gehuwd op 14 oktober 1714 te Margraten. met Catharina BROUWERS, begraven op 24 december 1718 te Margraten. Dochter van Johannes BROUWERS en Anna SLEIJPEN.

Gehuwd (2) op 26 februari 1724 te Margraten met Maria GIELEN , dochter van Mathias GELEN en Maria van LAER, gedoopt op 16 april 1692 te Margraten.


Generatie IX

Mathias DUBOIS, gedoopt op 30 december 1731 te Margraten, landbouwer en schepen van Margraten, overleden op 27 september 1816 te Margraten.

Gehuwd op 9 februari 1760 te Margraten, met

Johanna WIJNANTS, dochter van Laurentius WIJNANTS en Maria SMEETS gedoopt op 29 september 1738 te Margraten , begraven op 11 oktober 1780 te Margraten,


Generatie X

Theodorus DUBOIS, gedoopt op 19 oktober 1766 te Margraten , overleden op 13 juli 1841 te 't Rooth (Margraten), gehuwd op 7 november 1796 te Margraten

Barbara VRANCKEN, dochter van Leonard VRANKEN en Anna Maria DUIJSENS, gedoopt op 30 juli 1771 te Bruisterbosch , overleden op 1 november 1818 te Margraten.


Generatie XI

Jan Frans DUBOIS, geboren op 27 april 1816 te Margraten, overleden op 17 september 1886 te Terlinden (Gulpen).

Gehuwd op 29 januari1847 te Gulpen, met Maria Ida THEUNISSEN, dochter van Joannes THEUNISSEN en Anna Elisabeth KEVER, geboren op 1 november 1819 te Terlinden (Gulpen), overleden op 30 oktober 1871 te Gulpen.


Generatie XII

Johannes Hubertus Theodoor (Theodoor) DUBOIS, geboren op 3 maart 1851 te Terlinden (Gulpen), overleden op 11 november 1896 te Terlinden (Gulpen).

Gehuwd op 29 jarige leeftijd op 11 november 1880 te Margraten met Maria Elisabeth (Elisabeth) BROUWERS, dochter van Jacobus BROUWERS en Maria Wilhelmina MARX geboren op 4 mei 1854 te Margraten, overleden op 27 oktober 1929 te Terlinden (Gulpen).


Generatie XIII

Hubertus Jacobus DUBOIS, geboren op 3 mei 1890 te Terlinden, overleden op 15 januari1961 te Heerlen.

Gehuwd op 18 april 1928 Anna Maria Sophia LEMLIJN dochter van Johannes Hubertus LEMLIJN en Maria Sophia DOLS, geboren op 10 januari1901 te Noorbeek, overleden op 29 maart 1987 te Geleen.


Generatie XIV

Joseph Albert (Sjef) DUBOIS.

Gehuwd met

Maria Gertruda Josephina (Gertie) GUBBELS dochter van Johannes Leonardus GUBBELS en Anna Maria Barbara CREMERS.


Generatie XV

Eugène Marie Emanuel (Eugène) DUBOIS.

Gehuwd met Jeanette Margaret (Jeanie) GARDNER, dochter van David John (Dave) GARDNER en Margaret TAYLOR.


Hoe verder?

Ik zou nu graag andere takken van mijn Dubois genealogie onder de loep willen nemen. Het zou prachtig zijn indien iemand uit de andere zijtakken (bijvoorbeeld de tak uit Heer) ook een dergelijk onderzoek zou laten verrichten. Indien de test overeenkomt kunnen we daarmaa aantonen dat onze gezamelijke stamvader inderdaad dit 'Dubois-type' met zich mee droeg.In een volgend artikel zal ik terugkomen op een aantal interessante websites m.b.t. genetische genealogie. Verder zal ik proberen in te gaan op wat dit onderzoek ons kan opleveren. Wat we hier allemaal mee kunnen aantonen.

Permalink

Beste heer Dubois,
Deze week is een nieuwe SNP ontdekt in het DNA van een Schot en in dat van onze familie.
Wij waren G2a en zijn daardoor G2a2 geworden. Wij tweeën zijn nu de enigen.
In Nederlands en in Belgisch Limburg hebben twee families een haplotype dat sterk aan ons verwant is en die waarschijnlijk ook tot deze haplogroep behoren. Ook een aantal families uit onder meer Duitsland, Tsjechië, Groot Brittannië, Frankrijk, Griekenland en Turkije zullen er toe behoren. Uw haplotype wijst ook in die richting. U heeft zo te zien G2a.
Met een aantal mensen zijn we op zoek naar onze etnische stamouders. We zoeken mensen met de zelfde belangstelling. Is dit iets voor de genealogen in Limburg ? Maar dit is wel de genealogie voorbij !
Ben zeer benieuwd naar uw mening.
Met vriendelijke groet,
Boed (Eugène) Marres