Logo Genealogie in Limburg

Regels van standaard vererving onroerend goed volgens Recueil der Recessen Maastricht 1665

Genealogen die iets verder kijken dan de standaard bronnen, komen al heel gauw in aanraking met documenten waarin iets meer kennis verwacht wordt van de in de betreffende tijd geldende regels en wetten. Aangezien Limburg in vroeger tijden nogal versnipperd was, is het soms heel moeilijk om te achterhalen welke regels in die tijd, in het betreffende rechtsgebied golden.

Een nieuwe rubriek, genealogen

Vanaf vandaag begin ik met een nieuwe rubriek op deze website: "Genealogen". 
Als eerste in de serie Funs Patelski, een genealoog die de meesten van ons wel zullen kennen. Funs is zo vriendelijk geweest mij een overzicht te sturen van al hetgeen hij zoal op genealogisch gebied gedaan heeft.

Een bijzondere gebeurtenis

Op 20 juli 1789 werd te St. Martens Voeren gedoopt, Arnoldus, de zoon van Jacobus Nijssen en Agnes Stoelmans, getuigen waren Fredericus Cremers en Anna Maria Jacobs namens Maria Pentecostes Aussems. De pastoor geeft aan dat Arnoldus geboren was in het gehucht Veurs. Tot zo ver, behalve dan de bijzondere tweede naam van de laatste getuige (die waarschijnlijk geboren is met pinksteren), niets bijzonders.

Echter onder de doop staat in het Frans wel een heel bijzondere toevoeging:

Stand van zaken scanstraat (R)HCL

Omdat het alweer een poos geleden is dat we nieuws gehoord hebben over de scanstraat die opgezet zou worden bij HCL, heb ik eens contact opgenomen. Ook wilde ik weten hoe het stond met "scanning on demand".

Academie voor Genealogie

Ahnentafel Herzog LudwigVanavond gaat weer de eerste talkshow in  de serie "Boeren Burgers en Buitenlui" van start  bij de Academie voor Genealogie