Index op de gichtregisters van de Schepenbank Houthem

Recent is - in een beperkte oplage - een nieuwe publicatie van de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach verschenen. Zie voor meer informatie: www.houthem.info

Het boekwerk is het resultaat van het "monnikenwerk" van Rinus Suijkerbuijk die een index heeft gemaakt op de ca. 3.900 pagina's van de akten van overdracht en verbintenis (gichtregisters) over de jaren 1621-1795.
Tevens maakte hij een transcriptie van de voor leken moeilijk leesbare gichtregisters uit de periode 1621-1649.
De publicatie is verschenen onder de titel "Index op de gichtregisters van de Schepenbank Houthem".