Logo Genealogie in Limburg

Huwelijksdispensaties Bisdom Roermond

Zoals ik al eens eerder betoogd heb, het is niet altijd heel duidelijk wat bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg allemaal gescanned en online gezet wordt.
Ik probeer dit allemaal in de gaten te houden, maar zelfs dan gebeurt het dat ik zaken mis.

Het blijkt dat afgelopen februari ook een deel van het archief van de bisschoppen van Roermond online gezet is. En hierin ook een groot deel van de huwelijksdispensaties! Ik neem aan dat u weet wat dat is, zo nee, dan kunt u het hier nog eens nalezen.

Huwelijksdispensatie

Voor genealogen kan daar heel interessante informatie in staan. Soms worden er wel 4 generaties genoemd, waarmee de bloedverwantschap tussen de echtgenoten aangetoond wordt.

"Stukken betreffende het verlenen van huwelijksdispensaties, het sluiten van gemengde huwelijken en de behandeling van huwelijksproblemen" 892-916 Brieven van pastoors betreffende verzoeken om dispensatie te verlenen in huwelijksbeletselen wegens bloed- en aanverwantschap en in huwelijksroepen, en betreffende problemen aangaande het sluiten van huwelijken, met name met ketters, 1665-1802 en z.d., 17de en 18de eeuw".

Verder zijn ook nog stukken van 14.A002C Officialaat, de kerkelijke rechtbank van het eerste bisdom Roermond, 1599-1797 online gekomen. Dit archief ken ik niet zo goed, maar ik kan me voorstellen dat dit ook heel interessant kan zijn.

Comments