Logo Genealogie in Limburg

DNA: Samenwerking Stichting Edmond Delhougne Roermond met de universiteit van Antwerpen

Deze overeenkomst betreft de samenwerking op het terrein van genetische genealogie.

 

Alphons Rikken, secretaris van de Stichting Edmond DelHougne in Roermond stuurde ons het volgende bericht:Vanaf begin deze eeuw maakt de discipline genealogie een stevige transformatie door,

dankzij onder meer de digitaliseringsgolf en het DNA-onderzoek.

Met de samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Antwerpen - vakgroep

erfgoedstudies - en in het bijzonder met genetisch genealoog prof. dr. Maarten Larmuseau

(KU Leuven en Universiteit Antwerpen) beoogt onze stichting inhoud te geven aan deze

transformatie voor een brede doelgroep.

Via de samenwerking wordt beoogd om de traditionele genealogie uit te breiden met

genetisch onderzoek.

Naast professionals (in spe) en geĆÆnteresseerden in familiale en andere vormen van

sociale geschiedenis, stamboomonderzoek en familiekunde, geschiedenis van migratie,

heemkunde, archeologie en genetica, richt een en ander zich tot wie zich wil verdiepen in

het potentieel van DNA in hedendaags onderzoek en dat vanuit een erfgoedperspectief in

de breedste zin van het woord.

Vanaf september 2021 zullen daartoe aan de Universiteit Antwerpen cursussen worden

gegeven op academisch masterniveau. Voor de doelgroep, doelstelling en het programma

achter deze cursussen verwijzen wij hierbij naar bijlage 'Voorouders en nakomelingen'.

Naast de studie aan de universiteit zullen er vanaf 2022, in samenwerking met Universiteit

Antwerpen, ook cursussen op ons instituut in Roermond worden gegeven voor

belangstellenden.

De samenwerking richt zich uitdrukkelijk op de wetenschappelijke ontwikkeling van

genetische genealogie en niet op de commerciƫle toepassingen.

Het beleid van onze stichting is uitdrukkelijk ook gericht op het meer betrekken van jonge

mensen bij onderzoek en publicaties in het kader van (genetische) genealogie.

Via de wetenschappelijke ontwikkeling, de diverse samenwerkingsverbanden en de

verdere digitalisering van onze archieven beogen wij de toegankelijkheid van

genealogische bronnen en de uitstraling van genealogie voor een zo groot mogelijke

doelgroep te bevorderen.

Indien en voor zoverre er bij u interesse bestaat in nadere informatie zijn wij desgevraagd

graag bereid u deze te verstrekken. Bezoek daarvoor op onze website www.delhougne.nl

de pagina 'cursus'. Telefonisch zijn wij bereikbaar onder nummer (+31) 475 330 518.

Comments