Logo Genealogie in Limburg

Personeelsregisters Nederlandse spoorwegen vóór 1920 online

Een bron die ook heel interessant kan zijn voor Limburgse onderzoekers, is recent gescanned en doorzoekbaar op naam online komen te staan.

Het betreft de personeelsregisters van de voorgangers van de NS, van vóór 1920. Ook veel Limburgers werkten bij de spoorwegen. Zo weet ik dat mijn grootvader van vaders kant ook een poos "op het spoor" gewerkt heeft. Helaas was dat wel pas ná 1920, dus zijn gegevens zal ik hierin niet kunnen vinden.

Om wel een en ander eens uit te proberen heb ik besloten eens te zoeken op een andere echt Limburgse achternaam, nl. "Habets".

De website is bereikbaar via het Utrechts Archief. Wanneer we daar zoeken naar Habets, krijgen we inderdaad al snel een paar resultaten te zien:

Habets bij de spoorwegen

Ik besluit verder te zoeken op Joannes M. Habets, waarachter het jaartal 1850 staat. Wat dat jaartal precies inhoudt weet ik nu nog niet.

Wanneer ik klik op de betreffende regel krijg ik detailinformatie te zien:

detailinformatie

Ook wordt onderaan het gescande register getoond. We dienen nu even het volgnummer te onthouden (in dit geval 15905).

Wanneer we de eerste pagina waarop een personeelslid ingeschreven staat openen, staat daar:

deel tekst

Blijkbaar is dit dus nummer 15801. Dit is pagina 2 van het register. Om bij 15905 te komen, dienen we dus 104 pagina's hierbij op te tellen. We gaan dus naar pagina 106.

 

deel1 habets

Het blijkt dat we nu inderdaad bij de juiste pagina zijn uitgekomen. We kunnen de pagina downloaden, en zien dat er heel interessante informatie op staat:

Het betreft Joannes Mathijs Habets, geboren te Berg en Terblijt op 27 mei 1850.
We zien dat hij lezen schrijven en rekenen kan, tweetalig is in Hollandsch en Frans (en aan zekerheid grenzende waarschijlijkheid natuur ook Limburgs dialect spreekt.)
Verder zien we dat hij vóór de in dienst treding bij de maatschappij bij een andere spoorwegmaatschappij wagenlichter was, en als burger smid. Hij is op 1 juli 1898 als wagenlichter in dienst getreden. Later is hij wagenmeester geworden.

Wat dit precies inhoudt zou ik moeten uitzoeken, maar dat gaat nu een beetje te ver.
Op 29 januari 1911 is hij eervol ontslagen wegens invaliditeit. Maandelijks ontvangt hij dan een bedrag van fl 22,50.

Verder zien we dat hij als standplaatsen Maastricht en Vise gehad heeft, en zijn bezoldiging en toelage.

Al met al zeer interessante informatie!
Dus, onderzoek in deze archieven is zeker een aanrader.

Comments