Logo Genealogie in Limburg

Praktische handleiding voor het leren lezen van oude handschriften

Iedereen die onderzoek doet in archieven zal vroeger of later met de (on)leesbaarheid van oude teksten geconfronteerd worden. Paleografie is een onmisbare hulpwetenschap voor de ontcijfering van oude, geschreven bronnen. Daarmee is paleografie ook de sleutel om vensters op het verleden te openen. De uitgave Oud Schrift in Limburg is een les- en oefenboek voor het leren lezen van oude handschriften en bevat een bloemlezing van oude handschriften (met bijbehorende transcripties), afkomstig van kloosters, ambachtsgilden, schepenbanken, notarissen, families, gemeenten en gewestelijke instellingen in Nederlands Limburg. Het boek bevat 50 oude teksten afkomstig uit archieven verspreid over de hele provincie Limburg. 

Het is dus een boek 'Van Eijsden tot de Mookerhei'.  

Oud Schrift in Limburg is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers in samenwerking met de Stichting Vrienden van het Regionaal Historisch Centrum Limburg.

Ambtelijke stukken zijn bij uitstek geschikt als oefentekst, want zij maken de lezer vertrouwd met het taalgebruik en de terminologie van akten, waaruit archieven nu eenmaal grotendeels bestaan. 

Hiervan zijn in de selectie zoveel mogelijk verschillende schriftsoorten over zoveel mogelijk verschillende onderwerpen opgenomen. Maar deze uitgave bevat ook levendiger oefenhandschriften; over onderwijs, ziekte, medicinale en culinaire recepten, toverij, burenruzie, infanticide, een vondelingetje en de executie van misdadigers. De teksten zijn ingedeeld in vier moeilijkheidscategorieën en voorzien van een beschrijving van de inhoud, de herkomst en een woordverklaring.  

Oud Schrift in Limburg is een praktische handleiding met tekstvoorbeelden, tips voor transcriptie, afkorting en notatie van cijfers en munteenheden. Niet alleen geschikt voor onderzoekers in Limburgse archieven; ook geïnteresseerden elders in Nederland zullen er veel profijt van hebben. 

Het boek biedt behalve een doorsnee van de rijke inhoud van de Limburgse archieven ook een inkijkje in het dagelijks leven van weleer. 

De auteur van dit boek is drs. Truus Roks (1958). Zij is archivaris bij het RHCL te Maastricht en belast met publieksgerichte activiteiten als cursussen, rondleidingen en educatie. Zij heeft vele jaren ervaring als docent paleografie. 

Truus Roks, Oud Schrift in Limburg. Les- en oefenboek voor het leren lezen van oude handschriften, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, geïllustreerd in kleur, genaaid gebonden, ISBN 978.90.5730.711.9, 

 

Comments