Logo Genealogie in Limburg

Index op de gichtregisters van de Schepenbank Houthem

Recent is - in een beperkte oplage - een nieuwe publicatie van de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach verschenen. Zie voor meer informatie: www.houthem.info

Het boekwerk is het resultaat van het "monnikenwerk" van Rinus Suijkerbuijk die een index heeft gemaakt op de ca. 3.900 pagina's van de akten van overdracht en verbintenis (gichtregisters) over de jaren 1621-1795.
Tevens maakte hij een transcriptie van de voor leken moeilijk leesbare gichtregisters uit de periode 1621-1649.
De publicatie is verschenen onder de titel "Index op de gichtregisters van de Schepenbank Houthem".

In dit 209 pagina's tellende boekwerk zijn de index op de gichtregisters 1621-1795 (LvO 6574-6585), een transcriptie-proeve van het gichtregister 1621-1649 en een lijst van huwelijkspartners (1621-1665) opgenomen. Uitermate belangrijke gegevens voor genealogen en historisch geïnteresseerden.

Bij het boek zitten twee dvd's met daarop de 3.900 gefotografeerde folio's van de gichtregisters.
De verkoopprijs bedraagt slechts € 30, excl. € 3 verzendkosten (binnen Nederland) en het boek is te bestellen via www.houthem.info
Rekeningnummer 15.28.35.369 ten gunste van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach.

De gichtregisters van de Schepenbank Houthem zelf bevinden zich in het archief van het Historisch Centrum Limburg in Maastricht. De vindplaats van de onderhavige registers is 01.075 Landen van Overmaas inventarisnummers 6574-6585.

Comments