Logo Genealogie in Limburg

Funs Patelski ontvangt eerste Edmond Delhougne penning

Foto A.S.M. Patelski, met op de achtergrond portret Drs. E.M.A.H. Delhougne.Foto Rudy Zijlstra Roermond  2016Tijdens de Genealogiedag Limburg, welke wordt gehouden op zaterdag 12 maart 2016 te Maastricht, ontvangt de genealoog Funs Patelski uit Klimmen uit handen van de heer Ger Koopmans (gedeputeerde financiën, sport en cultuur) de eerste "Edmond Delhougne Penning". Deze onderscheiding kan gezien worden als voortzetting van de in 1998 ingestelde “Limburgse Genealogische Prijs”. 

De "Edmond Delhougne Penning" is bestemd voor een persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en de promotie van de genealogie1 binnen het gebied van de Nederlandse en Belgische provincie Limburg.

De penning wordt maximaal eenmaal in de twee jaar en minimaal eenmaal in de vijf jaar toegekend.
De penning, die is ontworpen door kunstenares Tanja Webbers uit Heythuysen, is in brons uitgevoerd en draagt de beeltenis van Edmond Delhougne met als omschrift: “EDMOND DELHOUGNE PENNING”. Aan de penning zijn een oorkonde en een bedrag van € 500,00 verbonden. Penning en geldbedrag worden beschikbaar gesteld door de Stichting Edmond Delhougne, Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis te Roermond dat door de genealoog Edmond Delhougne (1932-2013) in 1957 is opgericht.

Aan de toekenning van de penning is een jury verbonden, die is samengesteld uit deskundigen op het gebied van genealogie en/of geschiedenis uit Nederlands en Belgisch Limburg. De jury staat onder leiding van voorzitter A.M.P.P. (Guus) Janssen uit Sittard.

De motieven waarom de heer Patelski de prijs zal ontvangen zijn met name gelegen in:

  • de kwaliteit van zijn jarenlang genealogisch onderzoek en publicaties;
  • de wijze waarop hij zorg draagt voor de maatschappelijke aandacht voor en de promotie van de genealogie in het algemeen waarbij met name zijn verdiensten in de relatie tussen genealogie en genetisch onderzoek in het oog springen;
  • de verdiensten van de heer Patelski als hoofd- en eindredacteur voor het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie.

Comments