Logo Genealogie in Limburg

Digitaal archief Schloss Haag nu openbaar voor iedereen

Het belangrijke archief van Schloss Haag kan nu via internet door iedereen ingezien worden.

Vele enthousiaste onderzoekers hebben al gebruik gemaakt van het gedigitaliseerde archief Schloss Haag.
Tot voor kort was de toegang tot dit archief alleen toegestaan voor kopers van de uitgegeven inventaris. Vanaf 15 september 2009 kan echter iedereen die een aanvraag voor inzage in het archief doet inzage in het archief verkrijgen.

Project Genetische Genealogie in Nederland

Deelnemers en geinteresseerden in het Project Genetische Genealogie in Nederland.
Het tweede jaar van het Project Genetische Genealogie in Nederland ligt goed op stoom. Inmiddels zijn weer meer dan 100 resultaten bekend en een volgende groep van circa 90 uitslagen wordt in de laatste week van september verwacht. Die uitslagen zullen in de eerste weken van oktober aan de deelnemers worden gecommuniceerd.

Limburgse klappers DTB op internet

Limburgse klappers van dopen, trouwen en begraven op internet. Sommige plaatsen vanaf 1575 en sommige plaatsen tot 1816.
Sinds enige tijd hebben leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (ook wel Mormonen genoemd) de Limburgse klappers van de DTB gedigitaliseerd en op internet geplaatst. De plaatsen Afferden (L) in het noorden van Limburg t/m Wolder helemaal in het zuiden, kunt u nu thuis digitaal raadplegen.

DVD 2010 Genealogie uit Limburg

De PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw stelde op 4 februari 2010 aan haar leden de DVD "Genealogie uit Limburg - 2010" voor.

Samengevat bevat de DVD 2010 de volgende gegevens:

Archief gemeente Schinnen

De archiefbescheiden van voor 1982 van Amstenrade, Oirsbeek en Schinnen zijn overgebracht naar het stadsarchief van Sittard-Geleen in Born.
De archiefbewaarplaats in het gemeentehuis in Schinnen voldoet niet aan de eisen, bovendien is er geen studiezaal waar geinteresseerde onder toezicht onderzoek kunnen.