Vereniging Historie Schinnen

Het jaarboek Historiek 2009 is verschenen.

Het jaarboek bevat de navolgende artikelen: honderd jaar bakkerij Extra, Oirsbeeks vastelaovendslied 1936,
Pater Alfons Cuypers op expeditie, leen- en laathoven en hun goederen in Schinnen deel I, Maria van Altijddurende Bijstand, een bijzondere "sleutel" uit Amstenrade, de oudste miskelk van de parochie St. Dionysius Schinnen, MFC "Het Patronaat" , Os Mariakapel in Thull en het conserveren van varkensvlees in vroeger jaren.

Een Limburgse primeur! Het digitale Genealogische en Historische geheugen van Venray

Digitaal Genealogisch archief Venray en Weekbladen digitaal

Velen zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van hun familie (= genealogie). Het Gemeentearchief Venray heeft tal van bronnen die u kunnen helpen om uw eigen stamboom te maken. De belangrijkste persoonsgegevens zullen beschikbaar komen via de website van RooyNet.

Mijn genetische zoektocht

Genetische Genealogie

Eerste gedachten.

Genetische genealogie is niets voor mij...

Ik hou van genealogie.  De charme daarvan is toch het onderzoek in het archief. Je moet papier kunnen ruiken, de handtekening van voorouders kunnen aanraken. Je wil weten hoe het leven van je voorouders er uit zag, hoe het voelde. Dat zal voor mij altijd de echte drijfveer blijven. Maar, elke genealoog wil meer weten, verder terug gaan in de tijd. Op een gegeven moment kom je erachter dat dit op de conventionele manier niet mogelijk zal zijn. Dan ontdek je genetische genealogie. Bepaalde zaken die je via normale genealogie nooit zult kunnen achterhalen blijken opgeslagen in je eigen, wel heel persoonlijke archief. Je eigen lichaam.

Digitaal archief Schloss Haag nu openbaar voor iedereen

Het belangrijke archief van Schloss Haag kan nu via internet door iedereen ingezien worden.

Vele enthousiaste onderzoekers hebben al gebruik gemaakt van het gedigitaliseerde archief Schloss Haag.
Tot voor kort was de toegang tot dit archief alleen toegestaan voor kopers van de uitgegeven inventaris. Vanaf 15 september 2009 kan echter iedereen die een aanvraag voor inzage in het archief doet inzage in het archief verkrijgen.