Transcriptie Cijnsregister Heel 1701-1712

Bij een bezoek aan het Archief te Luik in 1983 heb ik fotokopieen gemaakt van het daar aanwezige cijnsregister Heel dat de periode 1701-1712 en 1722-1732 beslaat. De tussenliggende periode ontbreekt. Ook Neeritter cijnsregister is daar aanwezig. Jammer geenoeg heb  ik daar geen kopieen van.
In het register veel naamvermeldingen ook uit andere plaatsen. 

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 7 november 1873

Verkoop
Jan Pieter Ramaekers, landbouwer wonende op den Steen, gemeente Voerendaal, verkoopt aan Jan Willem Luijten, landbouwer wonende te Retersbeek, een perceel bouwland gelegen in ´t Retersbekerveld, op Kortgensweide, a439. En bouwland gelegen in ´t Retersbekerveld a1187 gedeeltelijk.
Dit behoort de verkoper toe krachtens: not. Weustenraed Voerendaal dd 20 november 1836.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 7 november 1873

Verkoop
Jan Pieter Ramaekers, landbouwer wonende op den Steen, gemeente Voerendaal, verkoopt aan Frans Joseph Jongen, dagloner wonende te Retersbeek, gemeente Klimmen, bouwland gelegen in 't Retersbekerveld, a1186 geheel en a1187 gedeeltelijk.
Dit behoort de verkoper toe krachtens: not. Weustenraed Voerendaal dd 20 november 1836.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 28 september 1873

Ruiling
Michiel Meurs, jongman, kuiper wonende te Maastricht ruilt met Maria Johanna Catharina Schoenmaekers, gehuwd met en bijgestaan door Jan Hendrik Eussen, landbouwers wonende te Ransdaal gemeente Wijlre.
Meurs aan Eussen o.a.:
7. bouwland in den Reensdal in ’t Maarveldje, c137
8. bouwland aldaar aan den Kamp, c148
9. idem aldaar c145
Dit behoort hem toe krachtens akte not. Smeets Heerlen dd 17 augustus 1849.
Eussen aan Meurs:
1. bouwland op de koulenberg, c253, c1312
2. idem aldaar, c1310
3. bouwland in de Bremender, c296, c297
4. bouwland in ’t Dolbergerveldje, c631

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 18 september 1873

Publieke verkoop
a. Pieter Brouns, schrijnewerker, wonende te Valkenburg.
b. Jan Leonard Hubert Brouns, radermaker wonende te Houthem.
c. Pieter Hamers, winkelier en herbergier wonende te Maastricht, gehuwd met Maria Ida Hubertina Brouns.
d. Christiaan Spits, dienstknecht wonende te Valkenburg, weduwnaar van Anna Catharina Brouns.
Willen overgaan tot de verkoop van de volgende goederen:
a. boomgaard in de strater of Koulenweidens c210, aan Jan Laurens Sogelée, landbouwer wonende op de Koulen.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 17 september 1873

Verkoop
Anna Maria Welters, weduwe van Jan Pakbiers, zonder beroep wonende te Klimmen. Verkoopt aan Nicolaas Schurgers, gehuwd met Anna Maria Pakbiers, dienstknecht wonende te Klimmen, een huisje met verdere gebouwen, plaats en tuin, gelegen op ’t dorp te Klimmen, neffens Meijers en Schoenmaekers, c1197, c811.
Deze behoren de verkoopster toe krachtens erfenis van haar ouders.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 22 augustus 1873

Publieke verkoop
1. Jan Joseph Rietrae, landbouwer wonende te Klimmen, gehuwd met Maria Anna Beaumont, voor zichzelf en als toezichthouder op de minderjarigen Beaumont, hierna genoemd.
2. Maria Josepha Laeven, weduwe van Lambert Joseph Beaumont, en haar tweede man Mathijs Joseph Schoenmaekers, landbouwers wonende tezamen te Klimmen, als moeder en voogdesse over Jan Pieter Hubert, Jan Hubert Joseph en Johannna Hubertina Beaumont alle drie zonder beroep verwekt in haar eerste huwelijk.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 26 juli 1873

Testamentaire deling
Anna Catharina Habets, weduwe van Jan Pieter Habets, zonder beroep wonende in de Leuf, gemeente Oud-Valkenburg. Wil haar testament opmaken om geschillen te voorkomen tussen haar kinderen en kleinkind. Ze heeft vele goederen, diverse gemeenten, te Klimmen:
a. dochter Anna Hubertina Habets, echtgenote van Jan Willem van Eijs, landbouwers wonende te oud-valkenburg.
b. Dochter Maria Victoria Habets, echtgenote van Jan Andries van Eijs. landbouwers wonende te oud-valkenburg.
c. Zoon Jan Mathijs Habets, landbouwer wonende te Terveurt, gemeente Voerendaal.