Bronbewerking

Transcriptie Cijnsregister Heel 1701-1712

Bij een bezoek aan het Archief te Luik in 1983 heb ik fotokopieen gemaakt van het daar aanwezige cijnsregister Heel dat de periode 1701-1712 en 1722-1732 beslaat. De tussenliggende periode ontbreekt. Ook Neeritter cijnsregister is daar aanwezig. Jammer geenoeg heb  ik daar geen kopieen van.
In het register veel naamvermeldingen ook uit andere plaatsen. 

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 21 april 1873

Rekening en verantwoording
Louis Philip Hendrik Lienaerts, candidaat notaris. Was benoemd als uitvoerder van het testament van Anna Elisabeth Brouns(overleden 14 juli 1872), weduwe van Jan Hendrik Pluijmaekers.
Hij doet hiervan rekening en verantwoording.

RALM, notaris Bex Klimmen inv. 09.008 nr 8625, d.d. 8 mei 1873

Openbare verkoop
Anna Catharina Brouns, ongehuwd wonende te Elsloo wil overgaan tot de publieke veiling van de helft van een ongedeeld stuk bouwland gelegen op de zes bunder onder Klimmen, a1470, a1471. Het wordt gekocht door Jan Hendrik Brouns, landbouwer te Klimmen, bezitter van de andere helft.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 9 mei 1873

Testament
Jan Joseph Brouwers, landbouwer wonende te Crabeek laat aan zijn huisvrouw Maria Helena Onnou al zijn roerende goederen en het levenslange vruchtgebruik van alle onroerende goederen.
(In de marge: legataresse is vooroverleden, legaat vervallen).

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 11 juli 1873

Schuldbekentenis
Jan Willem Ramaekers, gehuwd met Maria Elisabeth Habets, wonende te Ransdaal onder Klimmen.
Leent 567,-.
Onderpand o.a. :
Een perceel bouwland gelegen in 't Roodveld, b931.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 26 juli 1873

Testamentaire deling
Anna Catharina Habets, weduwe van Jan Pieter Habets, zonder beroep wonende in de Leuf, gemeente Oud-Valkenburg. Wil haar testament opmaken om geschillen te voorkomen tussen haar kinderen en kleinkind. Ze heeft vele goederen, diverse gemeenten, te Klimmen:
a. dochter Anna Hubertina Habets, echtgenote van Jan Willem van Eijs, landbouwers wonende te oud-valkenburg.
b. Dochter Maria Victoria Habets, echtgenote van Jan Andries van Eijs. landbouwers wonende te oud-valkenburg.
c. Zoon Jan Mathijs Habets, landbouwer wonende te Terveurt, gemeente Voerendaal.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 22 augustus 1873

Publieke verkoop
1. Jan Joseph Rietrae, landbouwer wonende te Klimmen, gehuwd met Maria Anna Beaumont, voor zichzelf en als toezichthouder op de minderjarigen Beaumont, hierna genoemd.
2. Maria Josepha Laeven, weduwe van Lambert Joseph Beaumont, en haar tweede man Mathijs Joseph Schoenmaekers, landbouwers wonende tezamen te Klimmen, als moeder en voogdesse over Jan Pieter Hubert, Jan Hubert Joseph en Johannna Hubertina Beaumont alle drie zonder beroep verwekt in haar eerste huwelijk.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 17 september 1873

Verkoop
Anna Maria Welters, weduwe van Jan Pakbiers, zonder beroep wonende te Klimmen. Verkoopt aan Nicolaas Schurgers, gehuwd met Anna Maria Pakbiers, dienstknecht wonende te Klimmen, een huisje met verdere gebouwen, plaats en tuin, gelegen op ’t dorp te Klimmen, neffens Meijers en Schoenmaekers, c1197, c811.
Deze behoren de verkoopster toe krachtens erfenis van haar ouders.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 18 september 1873

Publieke verkoop
a. Pieter Brouns, schrijnewerker, wonende te Valkenburg.
b. Jan Leonard Hubert Brouns, radermaker wonende te Houthem.
c. Pieter Hamers, winkelier en herbergier wonende te Maastricht, gehuwd met Maria Ida Hubertina Brouns.
d. Christiaan Spits, dienstknecht wonende te Valkenburg, weduwnaar van Anna Catharina Brouns.
Willen overgaan tot de verkoop van de volgende goederen:
a. boomgaard in de strater of Koulenweidens c210, aan Jan Laurens Sogelée, landbouwer wonende op de Koulen.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 2 januari 1873

Verkoop
Pieter Brouns, schrijnewerker wonende te Valkenberg.
Jan Leonard Hubert Brouns, rademaker wonende te Houthem.
Pieter Hamers, herbergier, wonende te Maastricht, gehuwd met Maria Ida Hubertina Brouns.

Inhoud syndiceren