Bronbewerking

Transcriptie Cijnsregister Heel 1701-1712

Bij een bezoek aan het Archief te Luik in 1983 heb ik fotokopieen gemaakt van het daar aanwezige cijnsregister Heel dat de periode 1701-1712 en 1722-1732 beslaat. De tussenliggende periode ontbreekt. Ook Neeritter cijnsregister is daar aanwezig. Jammer geenoeg heb  ik daar geen kopieen van.
In het register veel naamvermeldingen ook uit andere plaatsen. 

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 15 februari 1873

Deling
a. Louis Philip Hendrik Lienaerts als gemachtigde van:
1. Johannes Bernardus Xaverius Bellefroid, dienstknecht wonende te Weurselen, achter Aken.
2. Pieter Hubert Leon Bellefroid, dienstknecht wonende te Brussel
3. Johanna Christina Bellefroid, dienstmeid wonende te Verviers, België.
b. Joseph Hendrik Martin Hubert Bellefroid, landbouwer wonende te Klimmen, voor zichzelf, en ook als vader en voogd over Maria Catharina Hortence Bellefroid en Jan Gerard Hubert Bellefroid, beide zonder beroep bij hem wonende, kinderen verwekt in zijn huwelijk met wijlen Maria Hubertina Mechtild Jacobs.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 7 november 1873

Verkoop
Jan Pieter Ramaekers, landbouwer wonende op den Steen, gemeente Voerendaal, verkoopt aan Jan Willem Luijten, landbouwer wonende te Retersbeek, een perceel bouwland gelegen in ´t Retersbekerveld, op Kortgensweide, a439. En bouwland gelegen in ´t Retersbekerveld a1187 gedeeltelijk.
Dit behoort de verkoper toe krachtens: not. Weustenraed Voerendaal dd 20 november 1836.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 28 februari 1873

Publieke verkoop
a. Joseph Hendrik Martin Hubert Bellefroid, landbouwer te Klimmen.
b. Lienaerts voor de bovengenoemden
Ze willen overgaan tot de openbare veiling en verkoping van een perceel bouwland gelegen op de grote steenberg, a720.
Het wordt verkochty aan Jan Theodoor Hubert Kissels, landbouwer wonende te Kaufhof, gemeente Klimmen.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 7 maart 1873

publieke verpachting
Maria Catharina Hubertina Kokkelkoren, dienstmeid wonende te Aken en Jan Mathijs Schoenmaekers, landbouwer wonende te Kunrade, handelende voor de minderjarige Maria Elisabeth kokkelkoren, zonder beroep bij hem wonende.
Ze willen verpachten voor een periode van 3 jaar:
a. een huis, schuur, stallen en verdere gebouwen met aanhebbende tuin en boomgaard gelegen te Weustenrade, naast Nelissen en Odekerken.
b. Weiland aldaar
c. Bouwland achter de weide
Uiteindelijk wordt het verpacht aan Maria Catharina Hubertina Kokkelkoren, dienstmeid wonende te Aken.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 9 maart 1873

Schuldbekentenis
Jan Mathijs Stassen, landbouwer te Ubachsberg, gehuwd met Margaretha Schoenmaekers, leent 1417,50 gld.
Onderpand:
Een huis en verdere gebouwen met aanhebbende tuin en boomgaard, gelegen aan het Barrier genaamd, neffens den weg, b60, b594, b595, b596.
Een perceel bouwland gelegen in ´t Barrierveldje, b838.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 30 maart 1873

Verkoop
a. Willem Coenen, voerman, wonende te Kaalheide, gemeente Kerkrade
b. Willem Curvers, dagloner wonende te Hoensbroek.
c. Hubert Coenen, zonder beroep, wonende te Klimmen.
Ze verkopen aan Jan Willem Lemmens, weduwnaar van Elisabeth Vincken, dienstknecht wonende te Overhem, gemeente Schin op Geul:
Een huis bestaande uit keuken, kamer en ingang, mesthof en bouwplaats met aanhebbende tuin en boomgaard, staande en gelegen te Klimmen in het dorp, c1004, c1006, c1008, c1009.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 9 april 1873

testament deling
Maria Johanna Vaessen, weduwe van Jan Wolter Kissels, zonder beroep wonende te Heihof, gemeente Hulsberg.
Wil haar testament opmaken, en teneinde geschillen te voorkomen:
a. aan haar zoon Jan Theodoor Hubert Kissels, landbouwer wonende te Kalfhof:
1. een huis met verdere gebouwen, met aanhebbende tuin en boomgaard gelegen en genaamd Kalfhof, a923, a924, a925, a926.
2. Bouwland en hooiland gelegen aan den kalfhof, a1283, a1285, a1288.
3. Bouwland hooiland en hakhout, gelegen op den groten steenberg genaamd, a716 geheel en deel van a717, a718 en a719.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 21 april 1873

Rekening en verantwoording
Louis Philip Hendrik Lienaerts, candidaat notaris. Was benoemd als uitvoerder van het testament van Anna Elisabeth Brouns(overleden 14 juli 1872), weduwe van Jan Hendrik Pluijmaekers.
Hij doet hiervan rekening en verantwoording.

RALM, notaris Bex Klimmen inv. 09.008 nr 8625, d.d. 8 mei 1873

Openbare verkoop
Anna Catharina Brouns, ongehuwd wonende te Elsloo wil overgaan tot de publieke veiling van de helft van een ongedeeld stuk bouwland gelegen op de zes bunder onder Klimmen, a1470, a1471. Het wordt gekocht door Jan Hendrik Brouns, landbouwer te Klimmen, bezitter van de andere helft.

Inhoud syndiceren