Bronbewerking

Transcriptie Cijnsregister Heel 1701-1712

Bij een bezoek aan het Archief te Luik in 1983 heb ik fotokopieen gemaakt van het daar aanwezige cijnsregister Heel dat de periode 1701-1712 en 1722-1732 beslaat. De tussenliggende periode ontbreekt. Ook Neeritter cijnsregister is daar aanwezig. Jammer geenoeg heb  ik daar geen kopieen van.
In het register veel naamvermeldingen ook uit andere plaatsen. 

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 2 januari 1873

Verkoop
Pieter Brouns, schrijnewerker wonende te Valkenberg.
Jan Leonard Hubert Brouns, rademaker wonende te Houthem.
Pieter Hamers, herbergier, wonende te Maastricht, gehuwd met Maria Ida Hubertina Brouns.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 28 september 1873

Ruiling
Michiel Meurs, jongman, kuiper wonende te Maastricht ruilt met Maria Johanna Catharina Schoenmaekers, gehuwd met en bijgestaan door Jan Hendrik Eussen, landbouwers wonende te Ransdaal gemeente Wijlre.
Meurs aan Eussen o.a.:
7. bouwland in den Reensdal in ’t Maarveldje, c137
8. bouwland aldaar aan den Kamp, c148
9. idem aldaar c145
Dit behoort hem toe krachtens akte not. Smeets Heerlen dd 17 augustus 1849.
Eussen aan Meurs:
1. bouwland op de koulenberg, c253, c1312
2. idem aldaar, c1310
3. bouwland in de Bremender, c296, c297
4. bouwland in ’t Dolbergerveldje, c631

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 4 januari 1873

Verkoop
Maria Ida Hubertina Quaedvlieg, gehuwd met Nicolaas Joseph Kalf, landbouwers wonende te Walhorn in Pruissen. Ze verkopen aan Jan Godfried Vaessen, landbouwer wonende te Heufken, gemeente Klimmen, het veertiende onverdeelde part van de eigendom in de volgende goederen.:
Gemeente Klimmen:
· Een huis met verdere gebouwen, tuinen, weiland hooiland, met verdere gronden, gelegen en genaamd Retersbekerhof, nrs a917, a909, a911, a920, a921.
· Een perceel boomgaard en weiland, gelegen aldaar, tegenover voorgaande goederen, a902, a903, a1130, a1131.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 7 november 1873

Verkoop
Jan Pieter Ramaekers, landbouwer wonende op den Steen, gemeente Voerendaal, verkoopt aan Frans Joseph Jongen, dagloner wonende te Retersbeek, gemeente Klimmen, bouwland gelegen in 't Retersbekerveld, a1186 geheel en a1187 gedeeltelijk.
Dit behoort de verkoper toe krachtens: not. Weustenraed Voerendaal dd 20 november 1836.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 15 februari 1873

Deling
a. Louis Philip Hendrik Lienaerts als gemachtigde van:
1. Johannes Bernardus Xaverius Bellefroid, dienstknecht wonende te Weurselen, achter Aken.
2. Pieter Hubert Leon Bellefroid, dienstknecht wonende te Brussel
3. Johanna Christina Bellefroid, dienstmeid wonende te Verviers, België.
b. Joseph Hendrik Martin Hubert Bellefroid, landbouwer wonende te Klimmen, voor zichzelf, en ook als vader en voogd over Maria Catharina Hortence Bellefroid en Jan Gerard Hubert Bellefroid, beide zonder beroep bij hem wonende, kinderen verwekt in zijn huwelijk met wijlen Maria Hubertina Mechtild Jacobs.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 7 november 1873

Verkoop
Jan Pieter Ramaekers, landbouwer wonende op den Steen, gemeente Voerendaal, verkoopt aan Jan Willem Luijten, landbouwer wonende te Retersbeek, een perceel bouwland gelegen in ´t Retersbekerveld, op Kortgensweide, a439. En bouwland gelegen in ´t Retersbekerveld a1187 gedeeltelijk.
Dit behoort de verkoper toe krachtens: not. Weustenraed Voerendaal dd 20 november 1836.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 28 februari 1873

Publieke verkoop
a. Joseph Hendrik Martin Hubert Bellefroid, landbouwer te Klimmen.
b. Lienaerts voor de bovengenoemden
Ze willen overgaan tot de openbare veiling en verkoping van een perceel bouwland gelegen op de grote steenberg, a720.
Het wordt verkochty aan Jan Theodoor Hubert Kissels, landbouwer wonende te Kaufhof, gemeente Klimmen.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 7 maart 1873

publieke verpachting
Maria Catharina Hubertina Kokkelkoren, dienstmeid wonende te Aken en Jan Mathijs Schoenmaekers, landbouwer wonende te Kunrade, handelende voor de minderjarige Maria Elisabeth kokkelkoren, zonder beroep bij hem wonende.
Ze willen verpachten voor een periode van 3 jaar:
a. een huis, schuur, stallen en verdere gebouwen met aanhebbende tuin en boomgaard gelegen te Weustenrade, naast Nelissen en Odekerken.
b. Weiland aldaar
c. Bouwland achter de weide
Uiteindelijk wordt het verpacht aan Maria Catharina Hubertina Kokkelkoren, dienstmeid wonende te Aken.

RALM, notaris Bex Klimmen, inv. 09.008 nr 8625, d.d. 9 maart 1873

Schuldbekentenis
Jan Mathijs Stassen, landbouwer te Ubachsberg, gehuwd met Margaretha Schoenmaekers, leent 1417,50 gld.
Onderpand:
Een huis en verdere gebouwen met aanhebbende tuin en boomgaard, gelegen aan het Barrier genaamd, neffens den weg, b60, b594, b595, b596.
Een perceel bouwland gelegen in ´t Barrierveldje, b838.

Inhoud syndiceren