Nieuwe website genealogie in Limburg online

Welkom op de nieuwe website van genealogie in Limburg.

Waarschijnlijk zult u van deze verandering in eerste niet zo heel veel merken. Het is nu nog voornamelijk een technische overgang.
Door van andere software gebruik te gaan maken, zijn de mogelijkheden voor de toekomst veel groter.

Eerste Inter-Limburgse Genealogische Dag op zondag 20 maart 2011

Op zondag 20 maart 2011 wordt voor de tiende maal de Limburgse Genealogische Dag gehouden in Zalencentrum ’t Kaar, Stationsstraat 126, 6191 BG te Beek L.

Vereniging Historie Schinnen

Het jaarboek Historiek 2009 is verschenen.

Het jaarboek bevat de navolgende artikelen: honderd jaar bakkerij Extra, Oirsbeeks vastelaovendslied 1936,
Pater Alfons Cuypers op expeditie, leen- en laathoven en hun goederen in Schinnen deel I, Maria van Altijddurende Bijstand, een bijzondere "sleutel" uit Amstenrade, de oudste miskelk van de parochie St. Dionysius Schinnen, MFC "Het Patronaat" , Os Mariakapel in Thull en het conserveren van varkensvlees in vroeger jaren.

Een Limburgse primeur! Het digitale Genealogische en Historische geheugen van Venray

Digitaal Genealogisch archief Venray en Weekbladen digitaal

Velen zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van hun familie (= genealogie). Het Gemeentearchief Venray heeft tal van bronnen die u kunnen helpen om uw eigen stamboom te maken. De belangrijkste persoonsgegevens zullen beschikbaar komen via de website van RooyNet.

Mijn genetische zoektocht

Genetische Genealogie

Eerste gedachten.

Genetische genealogie is niets voor mij...

Ik hou van genealogie.  De charme daarvan is toch het onderzoek in het archief. Je moet papier kunnen ruiken, de handtekening van voorouders kunnen aanraken. Je wil weten hoe het leven van je voorouders er uit zag, hoe het voelde. Dat zal voor mij altijd de echte drijfveer blijven. Maar, elke genealoog wil meer weten, verder terug gaan in de tijd. Op een gegeven moment kom je erachter dat dit op de conventionele manier niet mogelijk zal zijn. Dan ontdek je genetische genealogie. Bepaalde zaken die je via normale genealogie nooit zult kunnen achterhalen blijken opgeslagen in je eigen, wel heel persoonlijke archief. Je eigen lichaam.

Digitaal archief Schloss Haag nu openbaar voor iedereen

Het belangrijke archief van Schloss Haag kan nu via internet door iedereen ingezien worden.

Vele enthousiaste onderzoekers hebben al gebruik gemaakt van het gedigitaliseerde archief Schloss Haag.
Tot voor kort was de toegang tot dit archief alleen toegestaan voor kopers van de uitgegeven inventaris. Vanaf 15 september 2009 kan echter iedereen die een aanvraag voor inzage in het archief doet inzage in het archief verkrijgen.

Project Genetische Genealogie in Nederland

Deelnemers en geinteresseerden in het Project Genetische Genealogie in Nederland.
Het tweede jaar van het Project Genetische Genealogie in Nederland ligt goed op stoom. Inmiddels zijn weer meer dan 100 resultaten bekend en een volgende groep van circa 90 uitslagen wordt in de laatste week van september verwacht. Die uitslagen zullen in de eerste weken van oktober aan de deelnemers worden gecommuniceerd.

Archief gemeente Schinnen

De archiefbescheiden van voor 1982 van Amstenrade, Oirsbeek en Schinnen zijn overgebracht naar het stadsarchief van Sittard-Geleen in Born.
De archiefbewaarplaats in het gemeentehuis in Schinnen voldoet niet aan de eisen, bovendien is er geen studiezaal waar geinteresseerde onder toezicht onderzoek kunnen.

DVD 2010 Genealogie uit Limburg

De PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw stelde op 4 februari 2010 aan haar leden de DVD "Genealogie uit Limburg - 2010" voor.

Samengevat bevat de DVD 2010 de volgende gegevens:

Limburgse klappers DTB op internet

Limburgse klappers van dopen, trouwen en begraven op internet. Sommige plaatsen vanaf 1575 en sommige plaatsen tot 1816.
Sinds enige tijd hebben leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (ook wel Mormonen genoemd) de Limburgse klappers van de DTB gedigitaliseerd en op internet geplaatst. De plaatsen Afferden (L) in het noorden van Limburg t/m Wolder helemaal in het zuiden, kunt u nu thuis digitaal raadplegen.

Inhoud syndiceren