Transcriptie Cijnsregister Heel 1701-1712

Bij een bezoek aan het Archief te Luik in 1983 heb ik fotokopieen gemaakt van het daar aanwezige cijnsregister Heel dat de periode 1701-1712 en 1722-1732 beslaat. De tussenliggende periode ontbreekt. Ook Neeritter cijnsregister is daar aanwezig. Jammer geenoeg heb  ik daar geen kopieen van.
In het register veel naamvermeldingen ook uit andere plaatsen. 

Teken petitie betere toegang bevolkingsregisters België

 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie Jubileert!

Het Limburgs tijdschrift voor genealogie bestaat inmiddels 40 jaar. Een aantal jaar geleden had ik mijn lidmaatschap op het blad opgezegd, omdat er niet direct veel in stond wat voor mij interessant was, en ik vaak de kwaliteit van de artikelen een beetje onder de maat vond. Afgelopen week kreeg ik nummer 4 van 2013 onder ogen, en ik moet zeggen dat dit nummer mij aangenaam verrast heeft.

HISTORIEK 2013, Ver. Historie Schinnen

Het jaarboek HISTORIEK 2013 is verschenen.

In de 25ste uitgave van jaarboek HISTORIEK hebben we wederom een keur aan verschillende historische wetenswaardigheden en feiten voor u verzameld.

  • Het verhaal over een Duitse tweedekker die op vrijdag 15 nov. 1918 een noodlanding in Amstenrade maakt.
  • De beschrijving van de leen- en laathoven en hun goederen te Schinnen en dan met name Wolfhagen e.o.
  • De perikelen rond het koningsvogel en prijsvogel schieten van schutterij St. Lambertus Oirsbeek.
  • Een indrukwekkend verhaal over de Oirsbekenaar Stephan Hofstede die als ex-krijgsgevangene en verzetsman na de tweede wereldoorlog vier jaar lang onschuldig in een Duits tuchthuis zat.
  • Een vervolg op het artikel uit ons jaarboek HISTORIEK 1997, de voorbereiding van de aanleg van het mijnspoor tussen de staatsmijnen Emma en Hendrik vanaf Nuth via Schinnen naar de staatsmijn Maurits in Geleen-Lutterade.
  • De vroegere tijd vinden we terug in het verhaal Sjweikese in vrueger joare.
  • Een ander interessant verhaal is het ontstaan en het verdwijnen van de veiling Limburgia Schinnen.
  • In het hoofdstuk oud krantennieuws wordt wederom een greep gedaan uit het nieuws wat in de 19e en 20e eeuw de krant haalde.

Voor de geïnteresseerde in de geschiedenis en verleden van Amstenrade, Doenrade, Oirsbeek, Schinnen, Windraak, Hommert, Thull, Puth, Sweikhuizen, Nagelbeek, Hegge en Wolfhagen mag dit boek niet in uw boekenkast ontbreken.
Het jaarboek kost in de losse verkoop € 12,50, abonnees betalen € 10,00 en is iedere dinsdagavond van 20.00 u. – 22.00 u. te koop in ons verenigingslokaal aan de Burg. Pijlsstraat 1a te Schinnen.
Verder is het boek te koop bij drukkerij van Breugeloffset, Provincialeweg Zuid 22 te Oirsbeek.
Wilt u verzekerd zijn dat u ieder jaar HISTORIEK ontvangt, neem dan een abonnement. Stuur een e-mail met uw naam en adresgegevens naar wil.knarren@historie-schinnen.nl en u krijgt het jaarboek automatisch thuisbezorgd.

Oude kerkvisitatieverslagen online (oude bisdom Roermond (1559-1801)

Oude visitatierapporten zullen op zaterdag 16 november online gezet worden op de website van het bisdom.

Dit kan zeer interessante gegevens opleveren. Vooral omdat de gegevens ook getranscribeerd en uit het Latijn vertaald zullen worden. Menig genealoog is het Latijn natuurlijk niet echt machtig, en op deze manier wordt ook deze bron voor velen toegankelijk.

12.000 bidprentjes Groot Riemst toegevoegd

Vandaag publiceren we op genealogie in Limburg de gegevens van een grote collectie bidprentjes uit het Belgisch Limburgse Riemst. Dit is de collectie van Willy Brone.

Ook indien uw familie geen directe relatie heeft met deze plaats, loont het zich toch om deze prentjes eens te doorzoeken. Mensen oorspronkelijk afkomstig uit omliggende plaatsen in Belgisch en Nederlands Limburg komen er natuurlijk ook in voor.  

Scans van meer dan 1000 bidprentjes online

Sinds ongeveer een jaar kan iedereen die ingelogd is op de website van genealogie in limburg gegevens van zijn eigen bidprentjes invoeren, en ook scans van de betreffende prentjes uploaden naar de website.

Veel mensen blijken daarin geïnteresseerd te zijn. Inmiddels staan al meer dan 1000 scans online.

In totaal zijn de gegevens van ca 44.000 Limburgse bidprentjes ingevoerd.

Oude jaargangen tijdschrift heemkundevereniging Grueles online

De heemkundevereniging van Gronsveld en Rijckholt heeft oude jaargangen (1980 - 2009) van de verenigingsperiodiek online gezet. Hiermee zijn een groot aantal historisch interessante artikelen via internet beschikbaar gekomen. Dit is niet alleen van belang voor Gronsveld en Rijckholt, maar zeker ook voor de omliggende plaatsen. Voor genealogen ook interessant, omdat er een groot aan familienamen in voorkomen.

Jaarboek HISTORIEK 2012 (uitgave vereniging historie Schinnen)

Ook dit jaar hebben we weer verschillende historische wetenswaardigheden en feiten voor u klaar gezet. Met o.a. een beschrijving van de leen- en laathoven rond de kerk in Schinnen. Wie waren de bewoners van Krekelberg, het leen “Achter de Kerck” enz. tot aan de Schatsberg in Oirsbeek toe.

Rónd de Sjprung nummer 7 met als thema Klimmense bokkerijders

De werkgroep historie van de heemkunde vereniging van Klimmen heeft weer een nieuwe uitgave van het periodiek gereed.

Aangezien afgelopen september een bokkerijders festival in Klimmen georganiseerd werd, heeft de werkgroep een hele uitgave gewijd aan de talloze Klimmense inwoners die opgepakt en veelal opgehangen werden gedurende deze zwarte bladzijde uit de lokale historie.

Uit de inhoudsopgave:

Inhoud syndiceren