Mijn stamvader Hermanus Goijden (Goeden) die op 28 februari 1696 te Heel huwde
met Petronella Geerlincx kwam, in tegenstelling tot Petronella, niet uit Heel.
Onbekend is waar hij wel vandaan kwam.
Wie heeft meer informatie?