Collectie Habets

Verbaesdonck
Collectie Habets

In de letter-index van de Collectie Habets op deze website komt tientallen malen de term 'reigent' voor. Wat wordt daarmee bedoeld?
Soms is het woord afgekort tot 'rgt.', zoals er soms ook 'kpt.' staat voor 'koopt'. Ik dacht dus aan de derde persoon van een werkwoord als 'reigenen'. Maar dat ken ik niet.
 -Edwin

Anoniem
Collectie Habets, reingenoten

De afkortingen "reigent." of "rgt." zijn door de gebroeders Habets gebruikt als afkorting voor 'reingenoten'. De reingenoten zijn de eigenaren van de aangrenzende percelen.
Het was in het ancien régime gebruikelijk percelen te omschrijven met vermelding van doorgaans vier reingenoten, in de volgorde oost, west, zuid en noord.
Funs Patelski.

Verbaesdonck
aha

Beste Funs
Dank voor het verhelderende antwoord!
Groeten, Edwin